Novas

INICIO DO CURSO

Luns 16 ás 12:50 hs. - Presentación de todos os cursos nas aulas respectivas cos seus titores/as. Os pais e nais do alumnado que se incorpora por primeira vez ao Centro que o desexen serán recibidos polo Director no Salón de Actos á mesma hora.

As listaxes de asignación aos distintos grupos exporanse nas portas de entrada 1 hora antes da presentación.

As listaxes provisionais de admitidos ao comedor publicaranse o día 13 de setembro, abríndose de seguido un prazo de 5 días para a presentación de alegacións. Os/as alumnos/as admitidos poden usar o comedor desde o primeiro día. 

Haberá servizo de transporte coa antelación necesaria para a presentación e no horario de saída habitual.

 

Martes 17:

 Comezo das actividades lectivas e horario:
    
ESO e BAC

De Luns a Xoves: 8:40 a 14:30 hs. Venres: 8:40 a 14:15 hs

 CICLO

     Luns e Martes: 8:30 a 15:10 hs.  Mércores, Xoves e Venres: 8:30 a 14:45 hs.

 

Libros de texto e vales de material:

Os vales para a compra de material escolar xa están dispoñibles na conserxería do edificio principal.

Os libros de texto de 1º e 2º da ESO poderán recollerse na conserxería do centro a partir do martes día 17.

Os libros de texto de 3º e 4º da ESO repartiranse ao longo da semana directamente ao alumnado, que deberá devolver o documento de entrega asinado.

     Listaxe definitiva de admitidos e reparto

Fondo solidario de libros de texto e axudas para material. Curso 2019/2020

Aberto o prazo para a solicitude do préstamo de libros de texto e axudas para a compra de material escolar para o curso 2019/2020

Descarga da convocatoria

Descarga do modelo de solicitude

Información ás familias

Listaxe provisional de admitidos

Listaxe definitiva de admitidos e reparto

IMPORTANTE: O alumnado de 1º e 2º da ESO non sae na lista provisional de admitidos por ser cursos EDIXGAl. Facilitaránselle os libros, directamente polo centro, na primeira semana de curso.

·        Data tope para a devolución dos libros adquiridos co vale ou prestados polo fondo do centro: 21 de xuño, agás os libros de materias pendentes que se devolverán antes do 6 de setembro.

·        Entrega dos VALES das axuda para adquisición de material escolar:

o   Alumnado que aprobou todo en xuño: a partir do 11 de xullo.

o   Resto do alumnado: a partir do 12 de setembro.

·        Publicación das listaxes provisionais de solicitudes admitidas no Fondo Libros: 11 de xullo.

·        Reclamación sobre as listaxes provisionais: 2 días seguintes á publicación das listaxes.

·        Publicación das listaxes definitivas de Fondo Libros: 13 de setembro.

·        Entrega dos libros ao alumnado: a partir do 18 de setembro.

SOLICITUDES DE RESERVA E ADMISIÓN PARA O CURSO 2019/2020

Normativa de referencia

Calendario do proceso de reserva-admisión

Nota informativa e postos vacantes

Listaxe de reservas admitidas

Solicitudes de admisión aceptadas 1º ESO

Solicitudes de admisión aceptadas 1º BAC

SOLICITUDES DE RESERVA E ADMISIÓN PARA O CURSO 2019/2020

RESERVA: Debe formalizala o alumnado de 6º de Primaria que cursa estudos nos centros adscritos ao IES Xograr Afonso Gómez; CEIP Frei Luís de Granada, CEIP Ricardo Gasset, CEIP de Samos e CEIP Eduardo Cela Vila. O prazo é do 1 ao 15 de febreiro e entrégase no colexio de procedencia.

ADMISIÓN: Debe formalizala todo aquel alumnado que quere cambiar de centro ou cambia de etapa educativa a un centro ao que non está adscrito, é dicir, alumnado que está noutros colexios distintos dos mencionados no apartado de reserva. O prazo é do 1 ao 20 de marzo e entregarase no centro onde se queira solicitar admisión.

TRANSPORTE ESCOLAR: Ten dereito garantido o alumnado que procede dos centros adscritos. O resto do alumnado só no caso de que queden prazas baleiras e mediante solicitude excepcional.

 

 CARACTERÍSTICAS DA OFERTA EDUCATIVA

No IES Xograr Afonso Gómez pódese cursar a ESO, o Bacharelato de Ciencias, de Humanidades e de Ciencias Sociais, e o Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia.

O centro é de liña 3 (3 grupos por curso), polo que actualmente as rateos dos grupos están arredor dos 20 alumnos por aula.

A dimensión do centro, e a diferenza cos centros de liña 1,  fai posible que se ofrezan todas as materias opcionais e distintas medidas de atención á diversidade como: apoios individualizados durante toda a ESO, agrupamentos flexibles de matemáticas e linguas en 1º e 2º da ESO, Programas de mellora do aprendizaxe e o rendemento en 2º e 3º da ESO, Matemáticas Académicas e Aplicadas en 3º da ESO, 4º da ESO de Ensinanzas Académicas e Aplicadas, a práctica totalidade das materias troncais de opción e específicas das distintas modalidades de bacharelato.

Aposta polos proxectos educativos de innovación cos seguintes programas en marcha:

1.  EDIXGAL: Aposta por unha educación do século XXI na que se implantan os libros dixitais e metodoloxías máis innovadoras. Cesión dun ordenador a cada alumno de 1º e 2ª da ESO.

2.  SECCIÓNS BILINGÜES: na materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º e 3º da ESO, para acadar unha maior competencia lingüística en Inglés.

3.  CONTRATOS PROGRAMA: Programa de reforzo das materias instrumentais para o alumnado de 1º e 2º da ESO que o precise, Reforzo das materias de Ciencias para o alumnado de 3º e 4º da ESO, Programa para a mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.

4.  EDUCACIÓN RESPONSABLE: Programa da Fundación Botín que busca favorecer o crecemento físico, emocional, intelectual e social das persoas, e promove a comunicación e mellora da convivencia nos centros educativos.

5.  OUTROS PROGRAMAS (e non menos importantes): Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, ELBE2 (ebooks), Club Lector “O Xograr lector”, Radio Xograr, Revista escolar “Aquí e Agora”, Plans Proxecta (Apuntámonos a non beber, Meteoescolas, Quérote +, Fotografía en curso, Froita na escola, lácteos na escola), Programas de saúde (Centro cardioprotexido, RCP na aula, Doazón de órganos, Prevención do consumo de drogas, Prevención de enfermidades de transmisión sexual, etc), Coidemos o noso centro, Únome ao bo trato, etc.

6.  TokkApp School: usamos esta aplicación de mensaxería para tervos informados en todo momento e de xeito inmediato.

 

XORNADA INFORMATIVA

Se aínda tedes dúbidas de por qué o Xograr é a mellor elección, teremos unha reunión o martes 5 de febreiro ás 19:00hs na que vos amosaremos as instalacións e responderemos as vosas preguntas.

ACTUALIZACIÓN DA NORMATIVA SOBRE O USO DO MÓBIL

Estimados país/nais:

 O progresivo aumento no uso de dispositivos electrónicos entre os membros da comunicade educativa está a ocasionar distorsións significativas na actividade educativa dos centros escolares.  O Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, establece no seu artigo 19.4 que as Normas de Organización e Funcionamento dos centros (NOF) deben recoller: “Así mesmo, prohíbese o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos. Excepcionalmente, os centros poderán establecer normas para a correcta utilización como ferramenta pedagóxi­ca."
 
Ademais das cuestións legais, o centro considera que as normas de utilización dos móbiles deben ser clarificadas e coñecidas pola comunidade educativa, polo que, o Claustro de Profesores e o Consello Escolar aprobaron actualizar as NOF do Centro nos seguintes termos:

Coas medidas  anteriores, que agardamos  compartades, tentamos adaptarnos aos tempos e evitar usos non axeitados destes dispositivos que poderían afectar á normal convivencia ou carrexar sancións non desexadas.

SETEMBRO 2017

  • Entrega de notas de setembro: Luns, día 5 ás 17:00hs nas aulas respectivas.
  • Devolución dos libros adquiridos coas axudas da Xunta: Luns, día 5, xunto coa entrega de notas. En todo caso deberán ser devoltos antes do día 7 senón perderase o dereito ás axudas do curso 16/17.
  • Matrícula: o alumnado que non se matriculou en xuño-xullo deberá facelo os días 6, 7 e 9 de setembro de 8:30 a 14:30hs. Prégase que eviten as horas centrais da mañá para evitar colas.
  • Mercadiño de libros de 1º de BAC: 12 de setembro ás 17:00hs. (compra-venda de libros de texto entre alumnos entrantes e saíntes en 1º de BAC).
  • Fondo Solidario de Libros de Texto: o 15 de setembro publícase a lista definitiva  de admitidos e excluídos, cos libros adxudicados a cada alumno (1º e 3º da ESO).
  • Vales para a adquisición de libros de texto e material escolar: o alumnado que tiña exames de setembro poderá recollelos a partir do día 12 na conserxería do centro.
  • Comezo das clases: xoves, 15 de setembro, ás 12:50hs. Haberá servizo de transporte e comedor escolar.
  • Reunión informativa: Os pais cuxos fillos se incorporen por primeira vez ao centro (1ºESO e 1ºBAC) serán recibidos polo director no salón de actos ás 13:00hs.
Distribuir contido