Skip to Content

Distribución de máscaras entre o alumnado de ESO

Publicada a orde do 28 de outubro de 2021 pola que se regula a distribución de máscars entre alumnado da ESO. As condicións veñen recollidas en dita orde.

As máscarsa van dirixidas:

 • ao alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar
 • a alumnado que non fose beneficiario de material escolar pero pertence a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €
 • alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta
 • alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65 €

O alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2021/2022 non é preciso que presente a solicitude.

O alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resoltou excluído debe presentar sollicitude dende hoxe día 15 ata o vindeiro venres 26 de novembro.

As solicitude deben presentarse no centro utilizando o formulario normalizado (anexo I), e achegando tamén o anexo II, acompañdos da documentación precisa.

Enlace á normativa

Información relativa ás eleccións do consello escolar 2021

No presente curso celebraranse eleccións ao consello escolar (formado por 18 membros) reguladas pola resolución do 20 de setembro de 2021 (DOG 29/9/2021) e o decreto 324/1996 do 26 de xullo. O 25 de outubro constituiuse a xunta electoral, órgano encargado da supervisión do proceso e que se reunirá os días 4, 15 e 29 de novembro. As datas a ter en conta neste proceso son:

 

 • Presentación de candidaturas para elixir (2 representantes de nais/pais, 4 representantes do alumnado e 5 representantes do profesorado) do 4 ao 15 de novembro.
 • Reclamacións á proclamación de candidatos do 15 ao 19 de novembro.
 • Votacións:
  • Representantes de nais/pais 25 de novembro de 20:00 a 22:00 horas
  • Representantes do alumnado 23 de novembro en horario lectivo.
  • Representantes do profesorado 24 de novembro no salón de actos ás 11:00 horas.
 • Cese dos membros saíntes e constitución do novos membros o 2 de decembro.

Animádevos a presentar as vosas candidaturas!!!!!!

Libros de texto do fondo solidario

A adxudicación definitiva dos Libros do Fondo Solidario publicarase o día 15 de setembro, e poderase consultar no taboleiro de anuncios de secretaría.

 

A entrega dos libros realizarase directamente aos alumnos os seguintes días:

 • Día 16 de setembro3º de ESO na sala de xuntas de 11:00 a 11:30

 • Día 17 de setembro 1º e 2º de ESO na sala de xuntas de 11:00 a 11:30

 • Día 20 de setembro 4º de ESO na sala de xuntas de 11:00 a 11:30

Información para o profesorado con novo destino no centro para o curso 2021/2022

O luns día 13 de setembro ás once da mañá terá lugar o claustro de entrega de horarios e información relativa á organización do centro para o curso no salón de actos do centro. 

información relativa ao comezo do curso 2021 2022

 

O inicio das actividades lectivas no presente curso levarase a cabo o vindeiro mércores día 15 de setembro. Debido á situación derivada da Covid-19 o comezo das actividades lectivas farase escalonado ao longo da xornada da seguinte forma:

 • HABERÁ SERVIZO DE TRANSPORTE ESCOLAR DENDE O DÍA 15 NO HORARIO HABITUAL CON CHEGADA AO CENTRO ÁS 8:15 HORAS E RECOLLIDA DO ALUMNADO ÁS 14:00 HORAS

Bo curso a todos/as !!!!!!

Bolsas de carácter xeral para o curso académico 2021/2022.

Convócanse bolsas para estudantes que no curso académico 2021/2022, cursen ensinos postobligatorios con validez en todo o territorio nacional.

BENEFICIARIOS: poderán solicitar as bolsas desta convocatoria os estudantes que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar, que cumpran uns determinados requisitos de aproveitamento académico e se atopen cursando algunhas das seguintes ensinanzas:

 • Ensinanzas postobrigatorias e superiores non universitarias:

  • Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.

  • Formación Profesional de grao medio e de grao superior.

  • Ensinanzas artísticas profesionais.

  • Ensinanzas deportivas.

  • Ensinanzas artísticas superiores.

  • Estudios relixiosos superiores.

  • Estudios de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia.

  • Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinanzas de Formación Profesional.

  • Ciclos formativos de grao básico.

 • Ensinanzas universitarias.

SOLICITUDES: A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección https://sede.educacion.gob.es ou en www.educacionyfp.gob.es

Unha vez cumprimentada a solicitude, deberá ser asinada polo interesado ou o seu representante legal no caso de ser menor de 18 anos con calquera dos sistemas de firma electrónica aceptados pola sede electrónica e enviada polo procedemento telemático establecido, quedando así presentada para todos os efectos. Non serán tidas en conta aquelas solicitudes cumprimentadas por vía telemática que non completen o proceso de presentación establecido, obtendo o resgardo de solicitude que deberá ser conservado polo solicitante para acreditar, no caso de que resulte necesario, a presentación da súa solicitude no prazo e forma establecidos.

O prazo é ata o 30 de setembro de 2021, inclusive, para os estudantes non universitarios.

Máis información.

O noso IES

Distribuir contido


by Dr. Radut