LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-2018. IMPORTANTE!!!!!! ANTES DE MERCAR OS LIBROS CONSULTAR AO PROFESORADO EN SETEMBRO

 

 

Nivel

Materia

Libro

Editorial

ISBN

4º ESO

Economía

Economía

 

9788118609535

1º Bacharelato

Economía

Economía

 

9788448195960

2º Bacharelato

Economía de empresa

Economía de la Empresa

 

9788448183653

2º Bacharelato

Economía de empresa

Economía de la empresa

 

9788448609337

1º ESO

Lengua castellana y literatura

Lengua y Literatura, serie

Comenta

Santillana

9788468015774

3º ESO

Lengua castellana y

literatura

Lengua y Literatura, serie

Comenta

Santillana

9788468036571

1º Bacharelato

Lengua castellana y

literatura I

Lengua y Literatura, Saber

Hacer

Santillana

9788468003870

1º ESO

Lingua galega e literatura

Lingua galega e literatura 1ºESO

Baía edicións

9788499951676

2º ESO

Lingua galega e literatura

Lingua e literatura 2º

Obradoiro

Santillana

9788499725901

3º ESO

Lingua galega e literatura

Lingua galega e literatura 3ºESO

Baía edicións

9788499951683

4º ESO

Lingua galega e literatura

Lingua e literatura galega 4º

Obradoiro

Santillana

9788499725918

1º Ciclo Medio

MP0234 Electrotecnia

Electrotecnia

Paraninfo

9788428398770

1º ESO

Matemáticas

Matemáticas. "Los caminos del

saber"

 

9788429454956

2º ESO

Matemáticas

Matemáticas. "Los caminos del

saber"

 

9788429468465

3º ESO

Matemáticas

Matemáticas. "Los caminos del

saber"

 

9788429437751

4º ESO

Matemáticas

Matemáticas. "Los caminos del

saber"

 

9788468000244

1º Bacharelato

Matemáticasaplicadas ás CCSS I

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais. 1º Bach

 

9788482248325

1º Bacharelato

Matemáticas I

Matemáticas 1º Bach.

 

9788482248318

Nivel

Materia

Libro

Editorial

ISBN

1º ESO

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía

Anaya

9788467851823

3º ESO

Bioloxía e xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía. Serie

Observa

Santillana

9788499722818

4º ESO

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía. Serie

Observa

Santillana

9788499725963

1º Bacharelato

Bioloxía e xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía sm Xerme

SM

9788467576528

2º Bacharelato

Bioloxía

Bioloxía sm Xerme

SM

9788498546224

2º Bacharelato

CTMA

Ciencias de la Tierra y del medio ambiente

Mc Graw Hill

9788448609399

2º ESO

Física e química

Física y química

Santillana

9788468019529

3º ESO

Física e química

Física y química

Santillana

9788468017426

4º ESO

Física e química

Física y química

Santillana

9788468037905

2º Bacharelato

Física

Física 2º Bach.

SM

9788467587210

2º Bacharelato

Química

Química 2º Bach.

Santillana

9788414102039

1º ESO

Ciencias sociais, xeografía e Historia.

Xeografía e Historia 1º ESO

Obradoiro

9788499723563

2º ESO

Ciencias sociais, xeografía e Historia.

Xeografía e Historia 2º ESO

Obradoiro

9788499721248

3º ESO

Ciencias sociais, xeografía e Historia.

Xeografía e Historia

historia 3º ESO

Obradoiro

9788499724157

4º ESO

Ciencias sociais, xeografía e Historia

Xeografía e Historia

historia 4º ESO

Obradoiro

9788499721521

1º ESO

Relixión

Religión católica Ágape 1º ESO

Edelvives

9788426398758

3º ESO

Relixión

Religión católica Ágape 3º ESO

Edelvives

9788426398772

1º Bacharelato

Relixión

Religión católica Ágape 1º Bach.

Edelvives

9788426398796

2º ESO

Tecnoloxía

Tecnologías I ESO

SM

9788467539981

3º ESO

Tecnoloxía

Tecnología II ESO

SM

9788467576399

 

 

 

 

 

Nivel

Materia

Libro

Editorial

ISBN

1º Bacharelato

Tecnoloxías da información e comunicación I

Tecnología de la información y la comunicación I

Donostiarra

9788470635038

1º Bacharelato

Tecnoloxía industrial I

Tecnología industrial I

Mc Graw Hill

9788448180577

2º Bacharelato

Tecnoloxía industrial II

Tecnología Industrial II

McGraw-Hill

9788448198697

1º ESO

Valores éticos

Valores éticos

Vicens Vives

9788468230382

2º ESO

Valores éticos

Valores éticos

Vicens Vives

9788468235745

3º ESO

Valores éticos

Valores éticos

Vicens Vives

9788468232362

4º ESO

Valores éticos

Valores éticos

Vicens Vives

9788468235783

1º Bacharelato

Antropoloxía

Antropoloxía

Xerais

9788491210344

1º Bacharelato

Filosofía

Filosofía 1º Bach

Vicens Vives

9788468229485

2º Bacharelato

Historia da filosofía

Historia de la filosofía

Vicens Vives

9788468235813

2º Bacharelato

Psicoloxía

Psicología

McGraw-Hill

9788448609160

3º ESO

Cultura clásica

Cultura clásica 3º ESO

Santillana

9788490583463

1º ESO

Inglés

New English in Use 1. Workbook

Burlington

9789963489183

1º ESO

Inglés

New English in use 1. Student's book

Burlington

9789963489152

2º ESO

Inglés

New English in Use 2. Workbook

Burlington

9789963516650

2º ESO

Inglés

New English in Use 2. Student's book

Burlington

9789963516643

3º ESO

Inglés

New English in Use 3. Workbook

Burlington

9789963516728

3º ESO

Inglés

New English in Use 3. Student's book

Burlington

9789963516711

4º ESO

Inglés

New English in Use 4. Workbook

Burlington

9789963516797

4º ESO

Inglés

New English in Use 4. Student's Book.

Burlington

9789963516780

1º Bacharelato

Inglés

Advantage 1. Student's Book

Burlington

9789963273676

1º Bacharelato

Inglés

Advantage 1.

Workbook

Burlington

9789963273713

Nivel

Materia

Libro

Editorial

ISBN

2º Bacharelato

Inglés

Contrast 2.

Student's book

Burlington

9789963485277

2º Bacharelato

Inglés

Contrast 2.

Workbook

Burlington

9789963485284

1º ESO

Francés

En Spirale 1. Libro ejercicios

Oxford

Educación

9788467397604

1º ESO

Francés

En Spirale 1. Libro alumno

Oxford

Educación

9788467397628

2º ESO

Francés

Francés En Spirale 2. Caderno de

exercicios

Oxford

Educación

9780190502089

2º ESO

Francés

En Spirale 2. Libro alumno

Oxford

Educación

9780190502072

3º ESO

Francés

En Spirale 3. Libro ejercicios

Oxford

Educación

9788467397611

3º ESO

Francés

En Spirale 3. Libro alumno

Oxford

Educación

9788467397635

4º ESO

Francés

En Spirale 4. Libro ejercicios

Oxford

Educación

9780190502140

4º ESO

Francés

En Spirale 4. Libro alumno

Oxford

Educación

9780190502133

1º bacharelato

Francés I

Á vrai Dire 3. Libro del alumno

Chat Noir

9788468200279

1º FP Básica

Ciencias aplicadas I

Ciencias aplicadas I

Paraninfo

9788428335430

FOL 1º Ciclo medio

Formación e orientación laboral

Formación e orientación laboral

Tulibrodefp

9788416812028

FOL 2º Ciclo medio

Empresa e iniciativas emprendedoras

Empresa e iniciativas emprendedora

Tulibrodefp

9788494047626

FOL 1º Ciclo superior

Formación e orientación laboral

Formación e orientación laboral

Tulibrodefp

9788415812028

FOL 2º Ciclo superior

Empresa e iniciativas empr.

Empresa e iniciativas empr.

Tulibrodefp

9788494047626

 

 

 

Orientación académica e profesional

A orientación académica e profesional debe ser entendida coma un proceso educativo de axuda e asesoramento para a toma de decisións vocacionais, dirixida ao alumnado e ás súas familias.

Dentro deste proceso, debemos ter en conta diferentes aspectos que contribúen a fomentar a madurez vocacional das nosas alumnas e alumnos:

 • COÑECEMENTO DUN MESMO OU AUTOCONCEPTO: este coñecemento supón reflexionar sobre como un é: as súas capacidades, intereses, motivacións, valores, personalidade, situación académica, aspectos familiares e de relación social, …

 • COÑECEMENTO DO CONTORNO, tanto das oportunidades académicas e profesionais que brinda o sistema educativo, como das posibilidades laborais que ofrece o mercado de traballo.

 • TOMA DE DECISIÓNS, entendida coma un procedemento para abordar un proxecto persoal de vida, que guíe decisións autónomas e responsables baseadas na adecuación das características e expectativas persoais aos requerimentos das opcións académicas e laborais que se lle ofrecen.

Orientador@s de Secundaria de centros educativos públicos da provincia de Ourense creamos blogorientagalicia para poñer a disposición da comunidade educativa información sobre as diferentes opcións académicas e profesionais.

No seguinte esquema, atoparedes información relativa as opcións académicas e profesionais do sistema educativo:

Criterios de promoción ESO.

Itinerarios ESO:

Avaliación final ESO.

Criterios titulación ESO.

Opcións despois da ESO .

Estudos universitarios.

Bolsas, axudas e premios.

 • Axudas libros de texto.

 • Premios extraordinarios.

 • Becas MEC.

Probas de acceso ás ensinanzas deportivas.

Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2017/2018.

A inscrición para realizar as probas farase preferentemente na secretaría dos centros públicos onde se imparten ensinanzas deportivas, coa excepción dos aspirantes ás especialidade de Hípica e de Vela, que deberán formalizala nos centros públicos a que están adscritos.

O prazo de inscrición será o comprendido entre o día 15 de xuño e o día 7 de xullo de 2017.

Para a formalización das solicitudes de inscrición para as probas os centros facilitaranlles ás persoas interesadas o modelo ao efecto.

Centros onde se poderá realizar a inscrición para as probas:

Modalidade Centros
Fútbol IES Sánchez Cantón (Pontevedra)
IES Universidade Laboral (Culleredo)
Fútbol sala CIFP A Farixa (Ourense)
Baloncesto IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)
Balonmán IES Sánchez Cantón (Pontevedra)
Atletismo IES Nosa Señora dos Ollos Grandes (Lugo)
IES As Barxas (Moaña)
Salvamento e Socorrismo IES Antón Losada Diéguez (A Estrada)

A proba de madureza terá lugar no IES As Fontiñas, Santiago de Compostela, no día e nas horas que se indican a seguir:

Grao medio. Proba de madureza: 4 de setembro, das 9.00 ás 13.00 horas.

Grao superior. Proba de madureza: 4 de setembro, das 9.00 ás 13.00 horas.

A proba de acceso específica para as titulacións de técnicos deportivos realizarase:

Na modalidade de Fútbol terá lugar no IES Universidade Laboral en Culleredo, o día 6 de setembro ás 10.00 horas, e no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (instalación A Xunqueira), o día 8 de setembro ás 10.30 horas. Os aspirantes só poderán realizar as probas no centro en que formalizaron a inscrición.

Na modalidade de Balonmán terá lugar no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (insta­lación A Xunqueira), o día 8 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Fútbol Sala terá lugar no CIFP A Farixa en Ourense, o día 11 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Baloncesto terá lugar no IES Fermín Bouza Brey en Vilagarcía de Arousa, o día 12 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Atletismo terá lugar no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes en Lugo, o día 18 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Hípica terá lugar no centro autorizado CEMAR en Mondariz-Balneario, o día 19 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Salvamento e Socorrismo, o día 20 de setembro nas instalacións da Academia Galega de Seguridade Pública da Estrada ás 10.00 horas.

Na modalidade de Vela, o día 21 de setembro ás 10.00 horas, nas instalacións do porto deportivo da Pobra do Caramiñal, podendo variar a data do exame no caso de non darse as condicións meteorolóxicas establecidas no anexo VIII do Decreto 135/2012, do 31 de maio (DOG do 20 de xuño), polo que se establece o currículo das ensinanzas de técnico deportivo en Vela con Aparello Fixo e técnico deportivo en Vela con Aparello Libre.

Máis información.

Convocatoria de prazas nas residencias xuvenís para o curso 2017/2018.

Convócanse, en réxime de concorrencia competitiva, 220 prazas para mozos e mozas (de 16 a 30 anos) nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social que, por razóns de estudo ou traballo, se vexan na obriga de permanecer fóra do concello onde teñen a súa residencia habitual.

 O número de prazas convocadas e a súa distribución por residencias son as seguintes:

Cidade

Residencia

Número de prazas

Lugo

Centro residencial xuvenil LUG

74 home/muller

Ourense

Florentino López Cuevillas

55 home/muller

Vigo

Altamar

91 home/muller

 Requisitos xerais:

 • Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.

 • Non ter perdido a condición de residente por causa imputable á persoa solicitante.

 • Ter os 16 anos feitos e non superar os 30, na data do 31 de decembro de 2017.

 Requisitos específicos para a mocidade estudante:

 • Cursar estudos de formación profesional ou ciclos formativos, de bacharelato, estudos universitarios tendentes á obtención do título de grao ou equivalente ou ben, mentres non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios, estudos universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo nunha facultade ou escola universitaria, ou estudos superiores en ensinanzas artísticas.

 • Que no concello onde radique a súa residencia familiar non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar o/a solicitante. Exceptúase do anterior a realización de estudos universitarios nos cales o/a solicitante non acade a nota de corte ou puntuación académica mínima exixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade de residencia familiar.

 Solicitude:

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderán empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación de solicitudes será un mes contado desde o día seguinte ao da publicación no DOG da presente convocatoria (13/07/2017).

Condicións económicas :

a) Cuarto dobre: 324 € por residente e mes.

b) Cuarto cuádruplo: 250 € por residente e mes.

Servizos ofertados :

Ademais dos servizos de aloxamento e mantenza, as residencias xuvenís ofrecen con carácter xeral os seguintes:

 • Aula de estudo-biblioteca.

 • Salas de xogos.

 • Televisión e vídeo.

 • Actividades culturais e deportivas.

 • Información aos pais e/ou ás nais ou titores/as legais sobre o comportamento do seu fillo ou da súa filla cando os/as pais/nais ou titores/as legais o soliciten ou cando a dirección da residencia o considere necesario.

Texto da convocatoria.

Enlace á sede electrónica da Xunta de Galicia.

Máis información no departamento de orientación.

 

Instruccións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas de réxime especial para o curso 2017/2018.

Centros residenciais docentes.

Publicada a convocatoria de prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2017/2018.

Máis información sobre a convocatoria.

Páxinas web dos centros.

Enlace á sede electrónica da Xunta de Galicia.

Solicitude.

Xornada de acollida do alumnado dos CEIPs adscritos.

O luns, 5 de xuño de 2017, desenvólvese a actividade de acollida para o alumando de 6º de educación primaria do CEIP Manuel Bermúdez Couso de A Pobra de Trives e do CEIP de Manzaneda, adscritos ao noso IES para os estudos de ESO. Pola mañá, a partir das 10:45 horas terá lugar a actividade co alumnado e pola tarde, a partir das 16:00 horas, desenvolverase a charla informativa cas familias do alumnado. Nos documentos expostos a continuación, pódese ver o contido máis detallado desta xornada:

Documento para o alumnado.

Documento para os pais e nais do alumnado.

Premios extraordinarios ESO.

Convócanse, na Comunidade Autónoma de Galicia, os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico (procedemento ED311D) correspondentes ao curso 2016/17. Esta convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, está dirixida ao alumnado que destacase polo seu rendemento académico na etapa de educación secundaria obrigatoria.

Poderanse conceder ata un máximo de 20 premios. Cada premio estará dotado con 750 €. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro educativo onde estea depositado o expediente académico anotaralle nel a distinción.

Requisitos de participación.

Poderá optar aos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico o alumnado que reúna os seguintes requisitos:

 1. Ter cursado durante o ano académico 2016/17 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

 2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.

 3. Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.

 4. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas e estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións.

Todos os requisitos deberán posuírse o día en que remate o prazo de presentación de solicitudes.

Forma e prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 8 de xuño de 2017 e rematará o día 7 de xullo de 2017.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Realización da proba para a obtención do premio

Os/as aspirantes aos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico deberán realizar unha proba estruturada en dúas partes. Cada parte da proba desenvolverase nun tempo máximo de dúas horas.

A primeira parte constará de diversas cuestións referidas ás seguintes materias de cuarto curso: Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura, e Primeira Lingua Estranxeira, agás no caso de alumnado con exención en Lingua Galega e Literatura, que quedará exento da realización da correspondente parte da proba, sempre e cando a dita exención se acredite documentalmente.

Na segunda parte, o alumnado dará resposta a diversas cuestións teóricas e/ou prácticas de tres materias do currículo de cuarto curso:

– Xeografía e Historia.

– Unha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado: Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas ou Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas.

– Unha materia para escoller de entre as materias de opción do bloque de materias troncais cursada polo alumnado: Bioloxía e Xeoloxía, Economía, Física e Química, Latín, Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional, Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial, ou Tecnoloxía.

Máis información

Presentación de propostas para a adxudicación do comedor escolar curso 2017-18

ADXUDICACIÓN DO COMEDOR ESCOLAR DO IES XERMÁN ANCOCHEA QUEVEDO (A POBRA DE TRIVES) PARA O CURSO 2017-2018.

Segundo a normativa vixente, o IES Xermán Ancochea Quevedo de a Pobra de Trives abre o prazo de presentación de propostas para a adxudicación do servizo de comedor para o vindeiro curso mediante contrato menor. O prazo para a presentación de propostas vai dende o día 06 de xuño ata o día 14 de xuño, ámbolos dous incluídos. A documentación entregarase na secretaría do centro. O comedor do instituto dispón de un número máximo de 65 comensais e da servizo de comidas os luns dende setembro ata xuño.

As ofertas respectarán o orzamento máximo de licitación fixado en 5 euros (SEN IVE incluído) por menú diario, 5.5 euros (CON IVE incluído 10%) por menú diario.

As empresas ou persoas interesadas deben presentar a seguinte documentación:

 1. Modelo de proposición económica (anexo I) da Instrución 5/2017, do 30 de maio sobre o funcionamento de comedores escolares.
 2. Documentación empresarial para contrato menor (anexo III) da Instrución 5/2017, do 30 de maio sobre o funcionamento de comedores escolares.
 3. Declaración responsable do titular (anexo IV) da Instrución 5/2017, do 30 de maio sobre o funcionamento de comedores escolares.
 4. A empresa deberá servir a relación de menús composta por 10 menús que figura no anexo VII, realizada dacordo coa guía “Menús saludables no comedor escolar” http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/menu/indice.htm
 5. O/A adxudicatario/a deberá ter constituída, antes da formalización do contrato, unha poliza de seguro de responsabilidade civil (RC) que ampare os riscos xerais de explotación da actividade no centro educativo correspondente e os riscos por intoxicación alimentaria (ou tamén RC de produtos) por un capital mínimo de 60.000 euros.

Normativa

 • Instrución 5/2017, da secretaría xeral técnica da Consellería de Cultura, educación e ordenación universitaria, do 30 de maio sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso 2017-2018.
 • Artigos 111 e 138 do Real Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, plo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Para a cumplimentación dos anexos requiridos diríxanse á secretaría do centro.

Powered by Drupal - Design by artinet