MENÚ DECEMBRO

 

MENÚ DECEMBRO

LUNS 4

 • Arroz con polo

 • Lombo con ensalada

 • Macedonia

LUNS 11

 • Lentellas

 • Albóndegas con patacas

 • Iogur

LUNS 18

 • Sopa

 • Pizza

 • Xeado

TEATRO EN FRANCÉS

 

ACTIVIDADE: Teatro en francés Le Tour du monde en 80 jours.

DEPARTAMENTO: Francés

DATA: Mércores 29 de novembro de 2017.

LUGAR: Colexio Salesianos, Ourense.

HORA DE SAÍDA: 08:30

HORA DE CHEGADA: 14:00

ALUMNADO:  2º, 3º, 4º ESO e 1º BAC ( Francés )

PROFESORADO ACOMPAÑANTE: Susana Cadavid e María Mercedes.

 

Danza en Ourense

 

SOLODOS EN DANZA é un festival internacional de danza contemporánea. O alumnado asistirá á representación das coreografías finalistas e a un posterior coloquio cos artistas.

DATA: Xoves, 23 de novembro.

LUGAR: Auditorio de Ourense.

HORA DE SAÍDA: 9 :10

HORA DE CHEGADA: 14: 00

ALUMNADO: 2º, 3º e 4º ESO, 1º BAC e FP Básica.

PROFESORADO ACOMPAÑANTE: María Mercedes (EF), María Moares ( FeQ) e Ana Early.

 

MENÚ NOVEMBRO

 

MENÚ NOVEMBRO

LUNS 6

 • Sopa de fideos

 • Pizza

 • Macedonia

LUNS 13

 • Potaxe de fabas

 • Tortilla de bonito con patacas

 • Iogur

LUNS 20

 • Entremeses

 • Lombo con patacas

 • Crema

LUNS 27

 • Macarróns

 • Pescada con cachelos

 • Froita

MENÚ OUTUBRO

 

      MENÚ OUTUBRO

LUNS 2

 • Arroz branco con salchichas

 • Peituga de polo con ensalada

 • Macedonia

LUNS 9

 • Sopa

 • Albóndegas con patacas

 • Crema

LUNS 16

 • Caldo galego

 • San Xacobo con patacas

 • Xeado

LUNS 23

 • Entremeses

 • Lombo con ensalada

 • Iogur

LUNS 30

 • Arroz con polo

 • Peixe con ensalada

 • Plátano

ARTE EN TRIVES

 

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: Percorrido pola vila para ver diferentes mostras arquitectónicas.

MATERIA: Historia da Arte.

DATA: Martes 26 de setembro.

LUGAR: Pobra de Trives.

HORA DE SAÍDA: 10:10 ( 3ª sesión )

HORA DE CHEGADA: 11:30 ( final recreo )

ALUMNADO: 2º BAC

PROFESORADO ACOMPAÑANTE: Ana Early

 

 

Menú comedor luns 25 de setembro

Menú comedor

1º Prato: Macarróns con carne

2º Prato: Pescado con ensalada.

Sobremesa: Iogur.

Servizo Voluntario Europeo

 

ACTIVIDADE: A asociación Amigos da Terra impartirá unha pequena charla sobre o Servizo Voluntario Europeo.

DEPARTAMENTO: Orientación

DATA: Martes 26 de setembro

LUGAR: Salón de actos

HORARIO E ALUMNADO

 • Ciclo Medio, Ciclo Superior e FPB de 12:20 a 13:10 ( 5ª sesión )

 • 4º ESO e 1º BAC de 13:10 a 14: 00 ( 6ª sesión )

Validación de módulos profesionais.

Co fin de facilitar a reincorporación ao sistema educativo de todas as persoas interesadas en ampliar a súa formación, prevense posibilidades de recoñecer a formación adquirida previamente mediante  as validacións e as equivalencias.

Coa validación dase por superada unha parte ou partes de estudos oficiais que se están a realizar tendo en conta a formación achegada e superada polo interesado con anterioridade. Nos estudos de Formación Profesional a unidade mínima de validación é o módulo formativo.

Para solicitar a validación de módulos profesionais, a persoa solicitante deberá estar matriculada nun centro docente autorizado e presentar a solicitude de validación perante a dirección do centro educativo dentro dos primeiros 20 días de inicio das clases. Os módulos profesionais validados cualificaranse cun 5, a efectos da obtención da nota media.

A solicitude de validación de módulos profesionais formalizarase no modelo de instancia establecido para tal efecto (anexo XIV), e xuntaráselle unha fotocopia compulsada do DNI do alumno ou a alumna, e da certificación académica oficial dos estudos cursados ou, se for o caso, do certificado de profesionalidade elaborado a partir do Catálogo nacional de cualificacións profesionais ou da acreditación parcial de unidades de competencia.

 No seguinte enlace, o alumnado de formación profesional atopará información relativa ao proceso de validación de módulos profesionais. Para máis información tamén podedes dirixirvos ao departamento de orientación do centro.

Becas de carácter xeral para o curso académico 2017/2018.

CONVOCATORIA: convócanse bolsas para estudantes que no curso académico 2017-2018, cursen ensinanzas postobrigatorias con validez en todo o territorio nacional.

BENEFICIARIOS: poderán solicitar as bolsas desta convocatoria os estudantes que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar, que cumpran uns determinados requisitos de aproveitamento académico e se atopen cursando algunhas das seguintes ensinanzas:

 • Ensinanzas postobrigatorias e superiores non universitarias do sistema educativo español e con validez en todo o territorio nacional :
  • Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.
  • Formación Profesional de grao medio e de grao superior.
  • Ensinanzas artísticas profesionais.
  • Ensinanzas deportivas.
  • Ensinanzas artísticas superiores.
  • Estudios relixiosos superiores.
  • Estudios militares superiores.
  • Estudios de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia.
  • Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinanzas de Formación Profesional.
  • Formación Profesional Básica.
 • Ensinanzas universitarias do sistema universitario español cursadas en centros españois e con validez en todo o territorio nacional.

SOLICITUDES: A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a «Trámites y Servicios» ou na dirección electrónica www.mecd.gob.es

O prazo para presentar a solicitude estenderase ata o 3 de outubro de 2017, inclusive, para os estudantes non universitarios.

Máis información

Powered by Drupal - Design by artinet