Skip to Content

Beneficiarios becas 2024-2025

Poderán solicitar as bolsas desta convocatoria os estudantes que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar, que cumpran uns determinados requisitos de aproveitamento académico e atópense cursando algunhas dos seguintes ensinos:

1. Ensinos postobligatoriase superiores non universitarias do sistema educativo español e con validez en todo o territorio nacional:

a) Primeiro e segundo cursos de bacharelato.

b) Ciclos de Formación Profesional de grao medio e de grao superior, incluídos os estudos de formación profesional realizados nos centros docentes militares.

c) Ensinos artísticos profesionais. d) Ensinos deportivos. e) Ensinos artísticos superiores.

f) Estudos relixiosos superiores.

g) Estudos de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia.

h) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á formación profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinos de formación profesional.

i) Ciclos Formativos de Grao Básico.

A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección:

https:// sede.educacion.gob.é ou en www.educacionyfp.gob.es

Unha vez cumprimentada a solicitude, deberá ser asinada polo interesado ou o seu representante legal no caso de ser menor de 18 anos con calquera dos sistemas de firma electrónica aceptados pola sede electrónica e enviada polo procedemento telemáticoestablecido, quedando así presentada para todos os efectos.

Non serán tidas en conta aquelas solicitudes cumprimentadas por vía telemáticaque non completen o proceso de presentación establecido, obtendo o resgardo de solicitude que deberá ser conservado polo solicitante para acreditar, no caso de que resulte necesario, a presentación da súa solicitude no prazo e forma establecidos.

O prazo para presentar a solicitude de bolsa tanto para estudos universitarios como non universitarios estenderase desde o día 19 de marzo de 2024, ás 09:00, hora peninsular; até o 10 de maio de 2024, ás 15:00, hora peninsular, ambos inclusive

 page | by Dr. Radut