Skip to Content

Protocolo Covid-19 do IES Xermán Ancochea Quevedo (pendente de aprobación en órganos colexiados)

Achégase para coñecemento da comunidade educativa o protocolo (pendente de aprobacion en órganos colexiados) sobre a adaptación do centro á situación Covid-19

 

Información relativa ao comezo do curso 2020 2021

 

Información para o comezo do curso

2020-2021

 

 

Presentación

(Salón de actos)

Reunión cos/coas titores/as

(aula de referencia)

23 de setembro

8:30 – 10:00: 1º e 2º ESO

 

 

10:00 – 11:00: 1º e 2º ESO

11:30 – 12:45: 1º Bacharelato, 1º Ciclo Medio e 1º Ciclo Superior

13:00 – 14:00: 1º Bacharelato, 1º Ciclo Medio e 1º Ciclo Superior

24 de setembro

8:30 – 10:00: 3º ESO e

2º Bacharelato

 

10:00 – 11:00: 3º ESO e

2º Bacharelato

 

11:30 – 12:45: 2º Ciclo Medio e 2º Ciclo Superior

13:00 – 14:00: 2º Ciclo Medio e 2º Ciclo Superior

25 de setembro

8:30 – 10:00: 4º ESO e FPB

10:00 – 11:00: 4º ESO e FPB

 

 • O alumnado que se incorpora nos días 23 ou 24 de setembro asistirá a clase os días seguintes no horario habitual.

 • Haberá transporte escolar dende o día 23 de setembro.

No presente curso debido á situación derivada da Covid-19 a presentación do alumnado farase de forma gradual por niveis educativos. De modo que a presentación será entre os días 23, 24 e 25 de setembro seguindo a seguinte orde:

 

 • O mércores 23 de setembro iniciarán o curso os grupos de 1º e 2º de ESO, 1º de bacharelato, 1º de ciclo medio e 1º de ciclo superior.

  • 1º e 2º de ESO terán a presentación de 8:30 a 10:00 no salón de actos, para posteriormente ter a reunión cos/coas titores/as de grupo na aula de referencia de 10:00 a 11:00 horas. A partir das 11:30 terán clases segundo o horario do curso ata as 14:00 horas. Nos seguintes días incorporaranse a clases no horario habitual de 8:30 a 14:00 horas.

  • 1º de bacharelato, 1º de ciclo medio e 1º de ciclo superior terán a presentación de 11:30 a 12:45 no salón de actos, para posteriormente ter a reunión cos/coas titores/as de grupo na aula de referencia de 13:00 a 14:00 horas. Nos seguintes días incorporaranse a clases no horario habitual de 8:30 a 14:00 horas.

 • O xoves 24 de setembroiniciarán o curso os grupos de 3º de ESO, 2º de bacharelato, 2º de ciclo medio e 2º de ciclo superior.

  • 3º de ESO e 2º de bacharelato terán a presentación de 8:30 a 10:00 no salón de actos, para posteriormente ter a reunión cos/coas titores/as de grupo na aula de referencia de 10:00 a 11:00 horas. A partir das 11:30 terán clases segundo o horario do curso ata as 14:00 horas. Nos seguintes días incorporaranse a clases no horario habitual de 8:30 a 14:00 horas.

  • 2º de ciclo medio e 2º de ciclo superior terán a presentación de 11:30 a 12:45 no salón de actos, para posteriormente ter a reunión cos/coas titores/as de grupo na aula de referencia de 13:00 a 14:00 horas. Nos seguintes días incorporaranse a clases no horario habitual de 8:30 a 14:00 horas.

 • O venres 25 de setembro iniciarán o curso os grupos de 4º de ESO e FPB, terán a presentación de 8:30 a 10:00 no salón de actos, para posteriormente ter a reunión cos/coas titores/as de grupo na aula de referencia de 10:00 a 11:00 horas. A partir das 11:30 terán clases segundo o horario do curso ata as 14:00 horas. Nos seguintes días incorporaranse a clases no horario habitual de 8:30 a 14:00 horas.

 • HABERÁ SERVIZO DE TRANSPORTE ESCOLAR DENDE O DÍA 23 DE SETEMBRO.

 • Bo curso a todos/as !!!!!!

 • MÁIS INFORMACIÓN EN ESTE ENLACE: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31889

 

Bolsas de carácter xeral para o curso académico 2020/2021.

CONVOCATORIA: Convócanse bolsas para estudantes que no curso académico 2020/2021, cursen ensinos postobligatorios con validez en todo o territorio nacional.

BENEFICIARIOS: poderán solicitar as bolsas desta convocatoria os estudantes que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar, que cumpran uns determinados requisitos de aproveitamento académico e se atopen cursando algunhas dos seguintes ensinos:

 • Ensinanzas postobrigatorias e superiores non universitarias:

  • Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.

  • Formación Profesional de grao medio e de grao superior.

  • Ensinanzas artísticas profesionais.

  • Ensinanzas deportivas.

  • Ensinanzas artísticas superiores.

  • Estudios relixiosos superiores.

  • Estudios de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia.

  • Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinanzas de Formación Profesional.

  • Formación Profesional Básica.

 • Ensinanzas universitarias.

SOLICITUDES: A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte na dirección https://sede.educacion.gob.es ou en www.educacionyfp.gob.es

Unha vez cumprimentada a solicitude, deberá ser asinada polo interesado ou o seu representante legal no caso de ser menor de 18 anos con calquera dos sistemas de firma electrónica aceptados pola sede electrónica e enviada polo procedemento telemático establecido, quedando así presentada para todos os efectos. Non serán tidas en conta aquelas solicitudes cumprimentadas por vía telemática que non completen o proceso de presentación establecido, obtendo o resgardo de solicitude que deberá ser conservado polo solicitante para acreditar, no caso de que resulte necesario, a presentación da súa solicitude no prazo e forma establecidos.

O prazo estenderase ata o 1 de outubro de 2020, inclusive, para os estudantes non universitarios.

Máis información.

Axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo

CONVOCATORIA. Convócanse para o curso académico 2020/2021, as seguintes axudas:

 • Axudas directas para os alumnos incluíndo aos afectados por TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade) que requiran por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta.

Tamén poderán ser beneficiarios de axudas directas os alumnos afectados por TEA (Trastorno do espectro autista) non incluídos no parágrafo anterior e que requiran estes apoios e atencións educativas específicas.

 • Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas.

Tamén poderán ser beneficiarios de axudas directas os alumnos afectados por TEA (Trastorno do espectro autista) non incluídos no parágrafo anterior.

 • Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

BENEFICIARIOS.Poderán solicitar as axudas os alumnos que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar e que presenten necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastornos graves de conduta e que se atopen cursando en centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario ou en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiais, algún dos niveis educativos non universitarios.

Para obter o subsidio requirirase ser membro de familia numerosa.

SOLICITUDES. As solicitudes tanto de axuda como de subsidio deberán cumprimentarse mediante o formulario accesible por internet na dirección http://www.educacionyfp.gob.es ou a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional na dirección https://sede.educacion.gob.es.

O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o 30 de setembro de 2020, inclusive.

Máis información.

O noso IES

Distribuir contido


by Dr. Radut