Skip to Content

Inglés

Programa de inmersión lingüística en lingua inglesa.

Convócanse, para a súa concesión en réxime de concorrencia competitiva, un total de 272 axudas para centros educativos públicos ou concertados, co fin de participar nun programa de inmersión en lingua inglesa durante o curso 2021/22.

Cada centro educativo formará un grupo de entre 20 e 25 alumnos de 6º curso de Educación Primaria ou de 2º curso de ESO segundo o caso, atendendo aos criterios que sirvan ao mellor aproveitamento do programa.

Excepcionalmente, en centros dunha soa liña ou de ámbito rural, o grupo poderá completarse con alumnos do nivel educativo anterior do mesmo centro ou do mesmo nivel educativo doutro centro, previa autorización do órgano instrutor. No caso de que o grupo conteña alumnos de dous centros educativos, garantirase a presenza de profesorado de ambos os centros.

As actividades do programa realizaranse durante o curso académico 2021-2022, durante dous períodos diferenciados, outono 2021 e primavera 2022. A duración da actividade será de cinco días completos e seis noites, comezando un domingo pola tarde e terminando o sábado pola mañá.

 

A contía das axudas abonarase directamente ás empresas que resulten adxudicatarias da licitación pública convocada para ese efecto e serán financiadas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional.

As axudas cubrirán todos os gastos relacionados coa actividade desenvolvida no centro de inmersión sen incluír os gastos derivados do transporte, tanto de ida entre o centro educativo e as instalacións onde se realizará a inmersión como do seu regreso.

Máis información.

English Week

O alumnado de 4º ESO participará en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, no centro residencial dos Peares. O obxectivo é a práctica do idioma e a súa utilización en contextos comunicativos diversificados e enfocados de cara á mellora da comunicación oral, co apoio de profesorado nativo en lingua inglesa.

A período en que se desenvolverá esta actividade será do 18 ao 24 de novembro.

Composición do Departamento de Inglés

O Departamento de Lingua Inglesa durante o curso 2011-2012 está composto polos seguintes profesores:

Dna Estrella Diéguez Pérez

Dna Ana Elisa González Fernández

Guy Fawkes´Night - November 5th

 

In 1605 Guy Fawkes and his co-conspirators attempted to blow up the Houses of Parliament to kill king James I and the whole parliament.

The King was warnend and the conspirators were caught, capturaded and executed. The event is remembered with a bonfire, fireworks and the burning of an effigy of a Guy Fawkes.

Distribuir contido


by Dr. Radut