Ciencias Naturais

PROFESORADO DO DEPARTAMENTO BIOLOXÍA

O profesorado do Departamento para o presente curso académico esta formado por:
  • Mª Mercedes Montes Campo. (Xef. departamento)
  • Mª José Ferreiro Esteban.

Video: 'La alimentación del futuro'

Neste video amósase como as nosas costumes, a nutrición e a xenética poden afectar á nosa saúde. Cada vez hai unha maior sensibilidade social cara os beneficios e os danos que poden ocasionar os alimentos. No doumental intentase respostar á pregunta 'Poderase no futuro esoller os alimentos que mellor encaixen co noso perfil xenético?'

 

Cambio Climático

Cambio Climático.org é un sitio web que recopila multitude de información para entender o cambio climático, que está provocando o quencemento global do planeta.

Partindo da definición dada pola Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático -cambio do clima provocado directa ou indirectamente pola actividade humana que altera a composición da atmósfera mundial e que se suma a variabilidade natural do clima observada durante períodos de tempo comparables- a web permite comprender dunha maneira científica como a emisión de gases de efecto invernadoiro esta aumentando a temperatura media global do planeta.

Preme na imaxe inferior para acceder á web.

 

 

Distribuir contido