APLICACIÓN ABALARMÓBIL

Coa intención de continuar a integrar as novas tecnoloxías no ámbito educativo, a Xunta de Galicia pon a disposición das familias e dos centros escolares galegos a aplicación abalarMóbil, a cal permite que vostedes consulten a información relativa aos seus fillos e fillas a través do teléfono móvil dende calquera lugar e dun xeito inmediato.

Esta aplicación é totalmente gratuíta e a súa descarga pode ser feita dende Apple Store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Play Store (se o sistema operativo é Android).

Deben vostedes ter presente que o teléfono no que descarguen a aplicación ten que ser o móbil que indiquen no impreso de matrícula dos seus fillos ou fillas como número de contacto, mencionando, ademais, no momento de formalizar esta matrícula, que pretenden darse de alta na aplicación ou que xa a teñen habilitada nese mesmo número de teléfono.

 

As familias que descarguen abalarMóbil van poder dispoñer en calquera caso das seguintes informacións:

  • Acceder aos datos persoais.
  • Consultar as cualificacións.
  • Consultar as faltas de asistencia e puntualidade.
  • Consultar as faltas de conduta.
  • Consultar os datos do centro educativo.
  • Consultar os avisos ou notificacións enviadas polo centro educativo.

Dependendo de se o profesorado do alumno ou alumna está, a súa vez, dado de alta como docente no Espazo Abalar e das funcionalidades que desexe habilitar, as familias tamén poderán ter a súa disposición:

  • Xustificar as faltas de asistencia e de puntualidade.
  • Consultar os avisos ou notificacións do profesorado.
  • Consultar as incidencias creadas polo profesorado.
  • Solicitar unha entrevista cun profesor ou profesora.

 No seguinte vídeo explícanse dun xeito moi sinxelo os pasos que vostedes deben seguir para darse de alta na aplicación abalarMóbil e o modo de manexarse dentro dela. A continuación, aparece tamén unha ligazón á guía de abalarMóbil para as familias en formato PDF, que poden descargar, se así o desexan.

 

 

GUÍA abalarMóbil PARA AS FAMILIAS

Contidos curso 2016_17

Os contidos de cada curso e materia do departamento de Matemáticas, pódense consultar premendo nos arquivos adxuntos.

Procedementos, criterios e instrumentos de avaliación. Curso 2016_17

Os procedementos, criterios e instrumentos de avaliación para o curso 2016/17 pódense consultar premendo no arquivo adxunto.

PRESENTACIÓN DO ALUMNADO NO INICIO DO CURSO ACADÉMICO

O vindeiro Xoves 15 de Setembro dá inicio o curso escolar 2016/2017 e, como vén sendo tradicional, queremos dar a benvida a todos os nosos alumnos e alumnas mediante un breve acto de presentación, o cal terá lugar no Salón de Actos do noso centro, segundo o horario que a continuación se indica. Posteriormente, os titores e titoras asignados a cada grupo acompañarán aos estudantes á súa aula, onde charlarán durante uns minutos cos rapaces, comentándolles aqueles aspectos que consideren oportunos.

AVISO:    Os días das presentacións non funcionará o servizo de transporte escolar.

 


 

LICITACIÓN CAFETERÍA

Premendo aquí pódese consultar a listaxe provisional das propostas de licitación do servizo de cafetería do IES para o curso académico 2016/2017.

LIBROS DE TEXTO: VALES DE AXUDA E FONDO SOLIDARIO

Os alumnos e alumnas que aprobaron todas as materias na convocatoria ordinaria de Xuño e que xa formalizaron a súa matrícula en 2º ESO ou 4º ESO, poden pasar pola Secretaría do centro a recoller os vales de axuda para a adquisición de libros de texto para o curso académico 2016/2017. O resto dos vales serán entregados en Setembro, unha vez realizada a avaliación final extraordinaria.

Por outra banda, a cotinuación aparecen publicadas as listaxes provisionais do alumnado admitido e excluído no FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO no vindeiro ano académico.

Distribuir contido