Recollida solidaria de xoguetes

A partir de mañá comezamos unha campaña solidaria de recollida de xoguetes, tanto novos coma usados, no centro. Podedes facer as vosas aportacións no punto de recollida habilitado na entrada do instituto.
Colabora con nós e fai feliz a outros rapaces!!!

Votacións ao Consello Escolar

Lembrámoslles que mañá mércores 28 de novembro celebrarase a votación para a elección dos representantes das familias no Consello Escolar do centro. Dada a relevancia deste órgano na vida do noso instituto, animámoslles a participar.

A votación realizarase en horario de mañá (de 09:00 a 14:00) e tarde (de 17:00 a 20:00).

Eleccións ao Consello Escolar 2018

Sorteo dos membros titulares e suplentes da Xunta Electoral

 • Celebrarase o vindeiro 30 de novembro ás 12:05 na secretaría do centro.

Constitución da Xunta Electoral

 • 5 de novembro ás 12:05 na sala de titorías do centro.

Prazo de admisión de candidaturas aos distintos sectores

 • Do 6 ao 12 de novembro de 09:00 a 14:00 na secretaría do centro.

Proclamación dos candidatos/as

 • 16 de novembro ás 12:05 na secretaría do centro.

Exposición do censo electoral de pais/nais/titotes legais

 • Ata o 16 de novembro.

 Campaña electoral

 • Do 16 ao 24 de novembro.

Votacións

 • 28 de novembro.

 

Presentacións para ás familias

O vindeiro mércores 26 de setembro realizaremos a presentación do curso escolar 2018-2019 para as familias do noso alumnado. Agardamos contar coa vosa presenza.

Foto de Ies Torrente Ballester.

Listaxe definitiva do fondo solidario de libros de texto. Curso 2018-2019

Faise pública a listaxe definitiva do fondo solidario de libros de texto. Nesta listaxe hai que ter en conta que:

 • Só aparece o alumnado que entregou a solicitude no noso centro antes do verán. Polo tanto non aparecen nin o alumnado repetidor de 4º que o solicitase en setembro nin o alumnado que trasladou a súa solicitude ao noso centro ao matricularse en setembro. Este alumnado será comunicado á maior brevidade posible dos libros asignados.
 • O alumnado de 1º de ESO non ten dereito ao préstamo deste fondo xa que o noso centro é centro e-dixgal nese nivel. Os fondos que aparecen na listaxe son os das materias que non teñen libro dixital e que ata o ano pasado prestáronse neste fondo solidario.

A listaxe pode consultarse no seguinte ENLACE.

 

Calendario de probas da convocatoria extraordinaria de setembro - curso 2017-2018

O calendario de probas dos exames da convocatoria extraordinaria de setembro de 2018 pódense consultar no seguinte

Enlace

Listaxes provisionais de admitidos e excluídos fondo solidario de libros de texto e axudas para material escolar curso 2018-2019

Publícase a listaxe provisonal de solicitudes admitidas e excluídas no fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar para o curso 2018-2019

Listaxe de solicitudes admitidas

Listaxe de solicitudes excluídas

Contra estas listaxes poderase presentar reclamación ata o día 16 de xullo de 2018 incluído.

 

Os cheques de material estarán dispoñibles para a súa recollida na administración do centro nas seguintes datas:

 • Alumnado matriculado en xuño: a partir do 20 de xullo de 2018.
 • Alumnado matriculado en setembro: a partir do 17 de setembro de 2018.

Lembramos que os cheques deben recollelos as persoas solicitantes en persoa e que en caso de non poder facelo deberán autorizar por escrito a outra persoa maior de idade a recollelo no seu nome,

 

Lembramos tamén que o alumnado que solicitou o fondo de libros e xa teña algún libro seu (por repteición, telo dalgún irmán/a ou calquera outro motivo) deberá indicalo na administración do centro antes do día 10 de setembro de 2018 para intentar que os libros asignados do fondo sexan outros dos que xa se teñen.

Calendario de matrícula - xuño 2018

O periódo de matrícula de xuño de 2018 realizarese en horario de 9:30 a 13:30 nas fiestras de administración segundo o seguinte calendario:

 

Día Curso
2 xullo 1º de ESO
3 xullo 2º e 3º de ESO
4 xullo 4º de ESO
5 xullo 1º de Bacharelato
6 xullo 2º de Bacharelato
9 de xullo Incidencias

Relación de libros de texto - Curso 2018/2019

Relación de libros de texto para todos os cursos de ESO e Bacharelato para o curso 2018-1019

 

Convocados os premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico 2017/18

O día 11 de maio, publicouse no DOG a Orde do 26 de abril de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18.

Máis info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180511/AnuncioG0164-300418-0006_gl.html

Reunión informativa sobre a matrícula de 4º ESO e Bacharelato

Informámoslles que mañá mércores 27 de xuño terán lugar sendas reunións explicativas sobre a oferta académica do noso centro para 4º ESO e Bacharelato

Xornada de Portas abertas para o alumnado do CEIP San Martiño

Este venres 8 de xuño celebramos unha xornada de portas abertas para o alumnado do CEIP San Martiño que se incorporará ao noso centro o vindeiro curso. Pasámolo xenial amosándolles o centro e compartindo con eles esta mañá.

 

...

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar. Curso 2018-2019

1.- NORMAS XERAIS

Dirixida ao alumnado do centro, que pode solicitar:

 • Participación no fondo solidario de libros de texto para o alumnado de ESO.
 • Axudas para adquirir material escolar para o alumnado de ESO.

 

2.- OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 • Devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2017/2018. 
 • Conservar en bo estado os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso escolar 2018/2019.
 • Destinar o importe do vale de material a adquirir o material escolar que necesite.

 

3.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

PRAZO: As solicitudes poderán facerse entre o 22 de maio e o 22 de xuño de 2018.

MODO: O solicitante será o pai/nai/titor legal do alumno.

 • Presentación electrónica: unha solicitude por fillo/a.
 • Presentación non electrónica: unha solicitude única para todos os fillos admitidos no mesmo centro docente

LUGAR: As solicitudes poderán facerse:

 • Preferiblemente por vía electrónica nos formatos dispoñibles na aplicación fondolibros: https://www.edu.xunta.gal/fondolibros a través da sede electróncia da Xunta de Galicia.https://sede.xunta.gal.
 • Presencialmente no centro docente no que estea admitido o alumno para o curso 2018-2019.
 • Calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

FORMULARIO: (Anexo I) dispoñible:

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

Xunto coa solicitude haberá que entregar a seguinte documentación, referida á situación a 31 de decembro de 2016:

 • Anexo II: comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.
 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Segundo a situación do alumno/a haberá que entregar outra documentación (sentencia xudicial de separación ou divorcio, documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbitofamiliar, resolución administrativa o xudicical que acredite a situación de acollimiento...).

 

4.- CALENDARIO DE APLICACIÓN

 • Presentación de solicitudes: do 22 de maio ao 22 de xuño (incluídos).
 • Listaxes provisionais de admitidos e excluídos: 12 de xullo de 2018.
 • Listaxes definitivas de admitidos e excluídos: 14 de setembro de 2018.
 • Entrega de vales de material: unha vez formalizada a matrícula para o curso 2018-2019 (publicaránse as listaxes segundo estean dispoñibles).
 • Entrega de libros do fondo: do 17 ao 27 de setembro.

 

5.- LEXISLACIÓN APLICABLE

Admisión 2018: Publicación das listaxes definitivas de alumnado

Listaxes definitivas de admitidos e non admitidos:

 1º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAC CIENCIAS

1º BAC HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

Segundo a normativa vixente, poderase formular recurso de alzada diante do titular da Xefatura Territorial no prazo dun mes, contados ao partir do seguinte ao da publicación das listaxes.

Distribuir contido