Alonso Montero e Xavier Senín no noso centro

Onte tivemos a honra de que visitaran a nosa biblioteca dous grandes da cultura galega: o escritor e tradutor Xavier Senín e o académico Xesús Alonso Montero. Ambos están a preparar un libro sobre a nosa querida María Victoria Moreno, co gallo do Día das Letras Galegas.

Presentacións para as familias do alumnado

 

 O vindeiro mércores 4 de outubro vanse celebrar as presentacións para as familias do alumnado. A hora de presentación de cada nivel educativo figuran de seguido:


3ª Listaxe de admitidos e excluídos das axudas para a adquisición de material escolar de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO

3ª publicación de listaxes de admitidos das axudas para a adquisición de material escolar para o curso 2017-2018 para os alumnos/as de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO que xa formalizaron a súa matrícula:

 

 

 

Os vales poderánse recoller na secretaía do centro a partir do luns 18 de setembro de 2017 en horario de 09:00 a 14:00 horas pola persoa que presentou a solicitude presentando o DNI. Poderá recollelo tamén calquera outra persoa autorizada presentando a autoización e a fotociopia do DNI da persoa que presentou a solicitude.

 

Autorización para a recollida do vale por outra persoa da solicitante

Listaxe definitiva dos libros que recibe cada alumno/a do fondo solidario de libros de texto

Esta é a listaxe definitiva dos lobros que vai recibir no centro cada alumno/a do fondo solidario.

O reparto dos libros que xa teñamos no centro realizarase o vindeiro luns 18 de setembro.

Faremos a entrega dos libros que ten que adquirir o centro á maior brevidade posible.


 

A listaxe definitiva de alumnado excluído do fondo solidario e a causa da súa exclusión é a seguinte:

 


Calquera dúbida ou necesidade de aclaración atenderémola na secretaría do centro.

Becas e axudas para alumnos/as con necesidade específica de apoio educativo

Os alumnos/as que desexen solicitar as axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo deberán entrar no seguinte enlace

 http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha/050140-2017.html

cubrir todo o que lles corresponda, imprimir e levalo ao profesional ao que van. Posteriormente deberán traelo ao centro.

Horarios de presentacións - 15 de setembro

Na administración do centro tedes á vosa disposicións os horarios de presentación do curso académico 2017-2018 para os diferentes niveis de ESO e Bacharelato.

Non haberá servizo de transporte.

2ª Listaxe de admitidos e excluídos das axudas para a adquisición de material escolar de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO

Na seguinte ligazón está a 2ª listaxes de admitidos das axudas para a adquisición de material escolar para o curso 2017-2018 para os alumnos/as de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO que xa formalizaron a súa matrícula.

2ª listaxe alumnos/as admitidos de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO matriculados xullo.

 

Os vales poderánse recoller na secretaía do centro do 31 de xullo ao 4 de agosto de 2017 en horario de 10:00 a 13:30 horas pola persoa que presentou a solicitude presentando o DNI. Poderá recollelo tamén calquera outra persoa autorizada presentando a autoización e a fotociopia do DNI da persoa que presentou a solicitude.

 

Autorización para a recollida do vale por outra persoa da solicitante

 

Corrección de erros da 1ª listaxe publicada

Na 1ª listaxe de admitidos detectouse un erro no que dous alumnos/as aparecían na listaxe de eduación especial en lugar na listaxe do seu curso correspondente polo que dita listaxe queda como pode consultarse na seguite ligazíon.

1ª listaxe alumnos/as admitidos de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO - corrección de erros.

 

 

 

Listaxes de admitidos e excluídos das axudas para a adquisición de material escolar de 1º, 2º e 4º de ESO - xullo

Na seguinte ligazón están as listaxes de admitidos e excluídos das axudas para a adquisición de material escolar para o curso 2017-2018 para os alumnos/as de 1º, 2º e 4º de ESO que xa formalizaron a súa matrícula.

Listaxes alumnos/as de 1º, 2º e 4º de ESO matriculados xullo

Os vales poderánse recoller na secretaía do centro do 21 ao 28 de xullo en horario de 10:00 a 13:30 horas pola persoa que presentou a solicitude presentando o DNI. Poderá recollelo tamén calquera outra persoa autorizada presentando a autoización e a fotociopia do DNI da persoa que presentou a solicitude.

Autorización para a recollida do vale por outra persoa da solicitante

 

Fondo solidario de libros - listas provisionais de admitidos e excluidos

Nos arquivos adxuntos podedes consultar a listaxe provisionsl de solicitudes admitidas e excluídas do fondo solidario de libros de texto, listaxes que tamén se encontran expostas na entrada do centro.

Adxudicación da cafetería do centro

Para dar cumprimento á INSTRUCCIÓN 7/2017 de 30 de maio de 2017, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería, ábrese un prazo de para que calquera persoa física ou xurídica, con capacidade de obrar, poidan presentar as ofertas oportunas.

O procedemento a seguir, as condicións esixidas e os criterios para a valoración das ofertas veñen reguladas na citada instrucción.

Prazo de presentación das ofertas: DO 4 Ó 12 DE XULLO DE 2017 (O prazo remata ás 14:00 horas do día 12 de xullo de 2017).

Lugar de presentación: OFICINA ADMINISTRATIVA DO IES GONZALO TORRENTE BALLESTER.

Datos de contacto:

Para máis INFORMACIÓN, consultar os arquivos que se achegan.

PRAZOS PARA AS RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS FINAIS EN ESO E 1º BAC

O martes 27 de Xuño de 2017, ás 09:30 horas, serán entregados os boletíns das cualificacións finais a todo o alumnado de ESO e 1º Bacharelato.

No caso de que exista algún desacordo coa cualificación final outorgada nalgunha materia, estas son as normas e os prazos a ter en conta para realizar algunha reclamación:

  • Despois das aclaracións oportunas co/a profesor/a, (a revisión de exames co profesorado, se procede, efectuarase o 27 de Xuño de 10:00 a 12:30 horas), o/a alumno/a (nos casos de maiores de 18 anos) ou o seu representante legal, pai/nai (nos casos de menores de 18 anos), poderán solicitar por escrito (existe un modelo de impreso nas oficinas do centro) a revisión da cualificación no prazo de 2 días lectivos a partir daquel no que se produciu a súa comunicación. Polo tanto, dita solicitude poderá ser presentada ata as 14:00 horas do día 28 de Xuño de 2017.
  • O Departamento correspondente resolverá a reclamación nun prazo máximo de 2 días lectivos, sendo comunicada a resolución ao/á alumno/a ou á súa familia pola Xefatura de Estudos do centro.
  • No caso de persistir o desacordo, o/a alumno/a (nos casos de maiores de 18 anos) ou o seu representante legal, pai/nai (nos casos de menores de 18 anos) poderán solicitar por escrito ao Director do centro (existe un modelo de impreso nas oficinas do centro), no prazo de 2 días lectivos a partir da última comunicación do centro, que eleve a reclamación á Xefatura Territorial.
  • O tempo máximo para a resposta da Xefatura Territorial ás reclamacións de ESO e Bacharelato será de 15 días.

FEIRA DE LIBROS USADOS

 

 

O vindeiro 21 de Xuño vaise celebrar a I Feria de Libros Usados no IES Gonzalo Torrente Ballester, organizada polo Departamento de Lingua Castelá e Literatura. O obxectivo desta actividade é proporcionar aos membros da comunidade educativa (alumnado, profesorado, familias e persoal non docente) a oportunidade de intercambiar aqueles libros que, por distintos motivos, xa non son utilizados polos seus donos.

O procedemento para participar na Feira é moi sinxelo:

  • Por cada libro aportado, entregarase un vale, de xeito que, cantos máis libros entregue unha persoa, máis vales posuirá.
  • O día da celebración da Feira, os vales poderán ser intercambiados por outros libros.
  • Os vales son válidos en calquera dos postos da Feira.

 

No seguinte tríptico podedes atopar toda a información relativa a esta actividade, a cal esperamos teña unha gran acollida entre toda a comunidade educativa:

 

"AS ASAMBLEÍSTAS"

"Os Autorizados"

Xa sabiamos que non ían defraudar, porque dende que fixeron a súa primeira representación hai tres anos, o noso grupo de teatro xuvenil, “Os Autorizados”, vén poñendo o listón cada vez máis alto, incorporando cada tempada a novos actores e actrices que van substituíndo aos alumnos que rematan os seus estudos no noso centro, a pesar de que algúns continúan aí, fieis a ese proxecto que eles mesmos puxeran en marcha.

Este ano, os rapaces decidiron facer unha adaptación da obra clásica “As Asambleístas”, unha comedia orixinal de Aristófanes, que reivindicaba un papel protagonista para as mulleres dentro da política; pero introduciron “lixeiros” cambios nos diálogos e nalgúns personaxes para que resultase máis entretida e divertida ao público actual. E a verdade, é que o conseguiron, posto que os asistentes á representación que tivo lugar a tarde do venres 12 de Maio no Teatro Principal de Pontevedra, saíron encantados do que acababan de presenciar.

En realidade, istó é unha proba máis de que os nosos alumnos teñen talento de sobra e de que non lles faltan ganas de traballar e de esforzarse (lémbrovos que ensaiaron case todos os venres do curso, quedando polas tardes no instituto, en vez de ir dar unha volta ou descansar). Pero a cuestión é a de sempre: necesitan atopar algo que os motive e que desexen facer de verdade.

Dende aquí queremos felicitalos a todos e todas; de esquerda a dereita na fotografía: Paloma, Carlos, Esteban, Joaquín, Alexandre, Lucía, Paula Peón, Cristina, Nara e Paula Pérez. E tamén, coma non, ás profesoras Isabel Gavieiro (coordinadora dos ensaios ao longo de todo o ano) e Mariló Valiño (quen fixo posible, unha vez máis, esta actuación no Teatro Principal).

Agora déixovos coas fotografías tiradas durante o ensaio xeral e a representación da obra. Espero que vos gusten.

 

MATEMÁTICAS E COCIÑA

 

 

Cando hai xa catro anos se celebrara por primeira vez o Certame de Fotografía Matemática do IES Gonzalo Torrente Ballester, seguramente houbo quen pensou que aquilo non era máis que outra disparatada idea dun Departamento, que non acabaría por callar entre o alumnado.

Pero o certo é que en cada edición que se organiza deste concurso, os rapaces non deixan de nos sorprender; e non soamente porque a súa participación sexa máis que considerable, senón, sobre todo, porque acabamos descubrindo que algúns deles son verdadeiros artistas, capaces de relacionar os conceptos matemáticos máis abstractos con calquera faceta da vida cotiá ou da nosa contorna, e de tirar fotografías que chaman a atención de todo o mundo.

Pois isto, precisamente, é o que se pretendía conseguir: que os nosos alumnos puidesen ver as Matemáticas como algo máis que simples números cos que facer unha serie de cálculos que, segundo moitos deles, non os van levar a ningures.

Nesta ocasión, o certame versa sobre “Matemáticas e Cociña”, así que xa podedes imaxinar que entre as fotografías enviadas hai algunhas “moi saborosas”, das que sairán as gañadoras de cada unha das tres categorías (1º ESO - 2º ESO; 3º ESO – 4º ESO; 1º BAC – 2º BAC). Curiosamente, este ano participan un elevado número de alumnos de Bacharelato, polo que a competencia nesta categoría vai ser bastante disputada.

 

Pero, ademais dos premios outorgados polo Departamento de Matemáticas, concederase outro á fotografía máis popular, de xeito que non podedes deixar de visitar a exposición instalada durante todo o mes de Maio no vestíbulo do noso centro, e de votar cal é a instantánea que máis vos gusta. Se o preferides, tamén podedes ver o vídeo seguinte, no cal se inclúen todas as fotografías presentes na exposición, incluídas aquelas que quedaron fóra do concurso por ser enviadas fóra de prazo.

Por favor, animádevos e votade todos!

 

Distribuir contido