Convocados os premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico 2017/18

O día 11 de maio, publicouse no DOG a Orde do 26 de abril de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18.

Máis info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180511/AnuncioG0164-300418-0006_gl.html

Reunión informativa sobre a matrícula de 4º ESO e Bacharelato

Informámoslles que mañá mércores 27 de xuño terán lugar sendas reunións explicativas sobre a oferta académica do noso centro para 4º ESO e Bacharelato

Xornada de Portas abertas para o alumnado do CEIP San Martiño

Este venres 8 de xuño celebramos unha xornada de portas abertas para o alumnado do CEIP San Martiño que se incorporará ao noso centro o vindeiro curso. Pasámolo xenial amosándolles o centro e compartindo con eles esta mañá.

 

...

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar. Curso 2018-2019

1.- NORMAS XERAIS

Dirixida ao alumnado do centro, que pode solicitar:

 • Participación no fondo solidario de libros de texto para o alumnado de ESO.
 • Axudas para adquirir material escolar para o alumnado de ESO.

 

2.- OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 • Devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2017/2018. 
 • Conservar en bo estado os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso escolar 2018/2019.
 • Destinar o importe do vale de material a adquirir o material escolar que necesite.

 

3.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

PRAZO: As solicitudes poderán facerse entre o 22 de maio e o 22 de xuño de 2018.

MODO: O solicitante será o pai/nai/titor legal do alumno.

 • Presentación electrónica: unha solicitude por fillo/a.
 • Presentación non electrónica: unha solicitude única para todos os fillos admitidos no mesmo centro docente

LUGAR: As solicitudes poderán facerse:

 • Preferiblemente por vía electrónica nos formatos dispoñibles na aplicación fondolibros: https://www.edu.xunta.gal/fondolibros a través da sede electróncia da Xunta de Galicia.https://sede.xunta.gal.
 • Presencialmente no centro docente no que estea admitido o alumno para o curso 2018-2019.
 • Calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

FORMULARIO: (Anexo I) dispoñible:

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

Xunto coa solicitude haberá que entregar a seguinte documentación, referida á situación a 31 de decembro de 2016:

 • Anexo II: comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.
 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Segundo a situación do alumno/a haberá que entregar outra documentación (sentencia xudicial de separación ou divorcio, documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbitofamiliar, resolución administrativa o xudicical que acredite a situación de acollimiento...).

 

4.- CALENDARIO DE APLICACIÓN

 • Presentación de solicitudes: do 22 de maio ao 22 de xuño (incluídos).
 • Listaxes provisionais de admitidos e excluídos: 12 de xullo de 2018.
 • Listaxes definitivas de admitidos e excluídos: 14 de setembro de 2018.
 • Entrega de vales de material: unha vez formalizada a matrícula para o curso 2018-2019 (publicaránse as listaxes segundo estean dispoñibles).
 • Entrega de libros do fondo: do 17 ao 27 de setembro.

 

5.- LEXISLACIÓN APLICABLE

Admisión 2018: Publicación das listaxes definitivas de alumnado

Listaxes definitivas de admitidos e non admitidos:

 1º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAC CIENCIAS

1º BAC HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

Segundo a normativa vixente, poderase formular recurso de alzada diante do titular da Xefatura Territorial no prazo dun mes, contados ao partir do seguinte ao da publicación das listaxes.

Exposición "María Victoria Moreno. Paisaxes e personaxes"

Temos o privilexio de ser o centro no que se estrea a exposición itinerante "María Victoria Moreno. Paisaxes e personaxes" da Consellería de educación. Xunta de Galicia e coordinada por David Pintor
Somos o único centro do Concello de Pontevedra no que se poderá visitar a exposición, así que si queredes disfrutar dela vulide porque estará con nós ata o 27 de maio.

Gala "Ben veñas, maio" 2018

Rematou o Ben veñas, maio 2018 deste ano e con el a nosa participación, que nesta edición foi especialmente exitosa: arrasamos na modalidade de relato curto cos tres premios, un primeiro en banda deseñada e un segundo en poesía.

 

 

Exposición "Sombra e Luz"

Por fin chegou!!! Xa temos no centro a exposición coa que gañamos o primeiro premio do concurso convocado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
Aínda que será remitida a tódolos centros de Secundaria de Galicia e aos centros de estudos galegos no estranxeiro, podedes vir visitala dende o vindeiro luns ao noso centro.
Queremos aproveitar para reivindicar o excelente traballo levado a cabo polo equipo de profesorado e alumnado que participou na súa elaboración.


Gañadores do certame "Ben veñas, maio!"

Estamos moi orgullosos da nosa participación no certame "Ben veñas, maio 2018" no que resultamos gañadores de cinco premios:

 • Modalidade de relato curto:
  • Primeiro premio: Clara Castro López
  • Segundo premio (ex aequio) Andrés Pardo Carballo
  • Segundo premio (ex aequio): Emilia Alario Pastoriza
 • Modalidade de banda deseñada:
  • Primeiro premio: Diego Moledo Mouriño
 • Modalidade de poesía:
  • Segundo premio: Laura Corral Fernández

Parabéns a todos os gañadores e ao profesorado que os animou a participar.

  

 

Premios Extraordinarios de Bacharelato

Pódese acceder a toda a información dos premios extraordinarios de Bacharelato no seguinte enlace:

Premios extraordianrios de bacharelato 

 

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2018

Publicadas as listaxes provisionais de alumnado de seleccionados/as e de suplentes.

Unha vez rematado o prazo indicado na nota informativa do 5 de abril, de recepción da documentación requirida ás persoas solicitantes e de atención das reclamacións, publícanse as listaxes indicadas no artigo 16.3 da Orde de convocatoria.

+ info: https://www.edu.xunta.es/axudasle/

Admisión 2018: Publicación das listaxes provisionais de alumnado

Listaxes provisionais de admitidos e non admitidos:

 1º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAC CIENCIAS

1º BAC HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

 

Segundo a normativa vixente, poderase formular reclamación a estas listaxes ante o Consello Escolar do Centro nun prazo de 5 días hábiles, contados ao partir do seguinte ao da publicación das listaxes, polo que o prazo de reclamación será do 25 de abril de 2018 ao 2 de maio de 2018 (ambos incluídos)

 

Admisión 2018: Cursos nos que hai que baremar

Nos seguintes cursos hai máis solicitudes que prazas ofertadas, polo que temos que proceder a baremar as solicitudes:

 

1º ESO

3º ESO

4º ESO

 

O prazo de presentación de documentación xustificativas dos criterios do baremo é dende o 23 de marzo ao 9 de abril de 2018 (ambos incluídos).

 

Axudasle

 A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 1.400 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018.

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos de ESO e Bacharelato.

Acceso ao texto da Orde de convocatoria

Acceso ao cartel informativo

Acceso á guía para cubrir a solicitude 

Acceso á informacion sobre a presentación electrónica

 

Prazo aberto dende o 8 de febreiro ata o 7 de marzo (incluído)

 

CONSULTAS

Web da convocatoria: http://www.edu.xunta.es/axudasle

Enderezo electrónico: axudasle@edu.xunta.es

Atención telefónica:  981957296 - 981546503

LISTAXE DE ALUMNADO CON RESERVA PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS - ANO 2018

Publicamos a listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos que fixo a reserva de praza en 1º de ESO no noso centro. 

Listaxe

Admisión 2018

1.- CALENDARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018-2019

 

Publicación de postos escolares antes do 1 de marzo
Presentación de solicitudes de admisión para novo alumnado do 1 ao 20 de marzo
Presentación da documentación acreditativa dos criterios de admisión no caso de non haber vacantes suficientes para todas as peticións 10 días hábiles a partir dos 2 días seguintes á finalización do prazo de presentación de solicitudes
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos antes do 25 de abril
Prazo de reclamación ante o Consello Escolar do centro 5 días hábiles desde a publicación das listaxes. As reclamacións resolveránse en 5 días hábiles
Públicación das listexas definitivas antes do 15 de maio
Prazo de interposición de recurso de alzada ante o titular da Xefatura Territorial un mes a partir do día seguinte á publicación das listaxes definitivas

 

 

2.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO

 PRAZO: O alumnado novo que queira presentar solicitude de admisión neste centro terá que facelo do 1 ao 20 de marzo.

LUGAR: As solicitudes poderán facerse:

Lémbrase que só se pode presentar unha única solicitude de admisión (no centro que se solicita praza en primeiro lugar). O non cumprimento deste feito determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. Tamén deberán renunciar á praza no centro onde teñan reserva automática.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

DOCUMENTACIÓN: O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

 • Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.
 • Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a.
 • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo.
 • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso 

 

3.- NÚMERO DE VACANTES POR CURSO

Curso Nº de vacantes
1º ESO 13 + 9 (*)
2º ESO 9
3º ESO 0
4º ESO 0
1º BACHARELATO 42 (**)
2º BACHARELATO 0 (**)

 

(*) En 1º de ESO poránse a disposición da Administración educativa tres postos escolares por unidade para alumnado con NEAE que serán asignados con prioridade pola Comisión de escolarización/Servizo Territorial de Inspección Educativa, segundo corresponda. Se estas prazas non se cubrisen sumaríanse ao resto das vacantes.

 

(**) En Bacharelato non hai distinción de vacantes por especialidade.

 

4.- BAREMACIÓN (SÓ APLICABLE EN CASO DE QUE O NÚMERO DE SOLICITUDES SUPERE AO NÚMERO DE VACANTES)

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

10 días hábiles a partir dos 2 días seguintes á finalización do prazo de presentación de solicitudes

 

BAREMO APLICABLE

Criterios por orde de prioridade:

a.- Valoración da existencia de irmáns matriculados no centro.

          1) Por unha irmá ou un irmán matriculado no centro: 8 puntos.

          2) Polo segundo e seguintes irmáns matriculados no centro: 2 puntos por cada un.

No caso de irmás ou irmáns que nacesen dun parto múltiple, outorgaráselle a cada unha/un delas/deles a puntuación prevista para unha irmá ou un irmán matriculados no centro, sempre que soliciten o mesmo centro e o domicilio familiar estea na mesma área de influencia do centro.

b.- Valoración por ser traballador do propio centro.

Por nai, pai, titoras ou titores que traballen no centro: 3 puntos

c.- Valoración da proximidade do centro ao domicilio familiar ou ao lugar de traballo dalgún dos pais ou titores legais. A valoración terá carácter excluínte.

          1) Proximidade do domicilio familiar:

                    a) Se o domicilio familiar se encontra na área de influencia do centro: 6 puntos.

                    b) Se o domicilio familiar se encontra nas áreas limítrofes á área de influencia do centro: 3 puntos.

          2) Proximidade do lugar de traballo:

                    a) Se o lugar de traballo do pai, nai ou titor legal está situado dentro da área de influencia do centro: 4 puntos.

                    b) Se o lugar de traballo do pai, nai ou titor legal está situado nas áreas limítrofes á área de influencia do centro: 2 puntos.

d.- Valoración da renda per cápita da unidade familiar.

Por renda per cápita da unidade familiar, valorada por referencia ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM = 6390,13 €)

          1) Se é inferior a 0,5 veces o IPREM: 3 puntos.

          2) Se é igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM: 2 puntos.

          3) Se é igual ou superior a 0,75 e inferior ao IPREM: 1 punto.

          4) Se é igual ou superior ao IPREM: 0 puntos

e.- Por condición de familia numerosa:

          1) Por familia numerosa de categoría especial: 3 puntos.

          2) Por familia numerosa de categoría xeral: 2 puntos.

f.- Por condición de familia monoparental: 2 puntos

g.- Por concorrencia de discapacidade na alumna, no alumno ou nalgún dos seus proxenitores ou irmáns:

          1) Por discapacidade da alumna ou alumno: 4 puntos.

          2) Por discapacidade dunha/un das/os proxenitoras/es ou titoras/es: 3 puntos.

          3) Por discapacidade dalgunha/un das/dos irmás/áns da alumna ou alumno: 1 punto por cada unha/un delas/es.

h.- Por expediente académico, no caso de acceso ás ensinanzas de bacharelato:

          1) Nota media de sobresaliente: 2 puntos.

          2) Nota media de notable: 1 puntos.

          3) Por nota media de ben: 0,50 puntos.

i.- Por criterio complementario, consistente en residir na zona limítrofe: 1 punto.

 

No caso de empate na puntuación final, resolverase atendendo á maior puntuación obtida en cada un dos referidos criterios atendendo a seguinte orde de prelación: a), b), c), d), e), f), g), h), i),

Se unha vez aplicados estes criterios se mantén o empate, este resolverase aplicando o resultado dun sorteo público, que realizará anualmente esta consellería a última semana do mes de febreiro sobre as letras dos apelidos do alumnado solicitente. Este sorteo aínda non se realizou neste curso. 

 

5.- SEGUIMENTO E CONSULTA DO ESTADO DE TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES

O centro publicará as listaxes de admitidos/non admitidos:

 • Listados provisionais: antes do 25 de abril (Reclamación: 5 días hábiles a partir do seguinte á publicación das listaxes)
 • Listados definitivos: antes do 15 de maio

O alumnado e as súas familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado,  utilizando o código da solicitude e o número de DNI da persoa solicitante. 

 

6. PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

Todos os alumnos deberán formalizar a súa matrícula nos prazos sinalados a continuación. De non facelo así perderán o seu dereito á praza.

 • Prazo ordinario: do 25 de xuño ao 10 de xullo (*)
 • Prazo extraordinario de matrícula (para os alumnos con materias pendentes en xuño): do 1 ao 10 de setembro (*)

(*) sen prexuízo de que o centro fixe un día concreto para a matrícula de cada nivel educativo.

 

7.- CENTROS ADSCRITOS

CEIP Carballeira, CEIP San Martiño, CEIP Cabanas

 

8.- ÁREA DE INFLUENCIA DO IES GONZALO TORRENTE BALLESTER

ESO

BACHARELATO

 • Mapa: é a zona marcada como B

 

9.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - TRANSPORTE

O alumnado que solicite e obteña praza nun centro escolar distinto ao que lle corresponda segundo a distribución das áreas de influencia, non terá dereito a ningún dos servizos complementarios establecidos pola consellería.

Rutas de transporte

 Bikoka - Pte. do Couto

 1. Bikoka
 2. Robleda
 3. O Rozo
 4. As Nogueira
 5. Regueiriño
 6. Carballeira
 7. Grupo Escolar
 8. P. Celulosas - Colx. Suances
 9. Ponte do Couto

 

Súper Claudio - Pte. Muiños

 1. Super Claudio
 2. Lonxa
 3. Relleno
 4. Estribela
 5. Praceres
 6. Comboa (Gasolinera)
 7. Lourizán

Desguaces 2000- Alfa Romeo

 1. Desguaces 2000
 2. Rosales
 3. Nissan
 4. Avda. de Vigo (Alfa Romeo)

Campodaporta - San Blas

 1. Campodaporta
 2. Navalexo
 3. Armada
 4. Esculca
 5. Antes do cruce de Figueirido
 6. Birrete
 7. Birrete (Ponte Batán)
 8. Carramal (Perruquería)
 9. Carrabal (Lavadoiro)
 10. O Cruceiro (Farmacia)
 11. San Blas (Lavadoiro Carrefour)
 12. San Blas Xoan XXIII

San Blas - r/Fernández Ladreda (N. FIDE)

 1. A Ruibal (Ponte da autopista)
 2. A Ruibal (parada bus antes da curva)
 3. Mollabao cruce da Chamusca
 4. Mollabao (parada bus Malvar)
 5. r. Fernández Ladreda (Neumáticos FIDE)

 

10.- NORMATIVA APLICABLE

 

 

 

Calendario de probas de materias pendentes de 1º de bacharelato

Xa está á vosa disposición o calendario de probas de materias pendentes de bacharelato que se realizarán no mes de xaneiro. Podes descargar o arquivo que se achega, consultalo a través da Aula virtual ou ben premer no seguinte enlace:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=qjffik45ali3sqg5rosp9uhims%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FMadrid

Felicitación de Nadal

En nome da comunidade educativa do IES Gonzalo Torrente Ballester queremos desexarlles unhas boas festas e un próspero ano novo.

Distribuir contido