Oferta educativa

Oferta educativa

A oferta educativa do noso instituto abrangue as seguintes ensinanzas:
  • Educación Secundaria Obrigatoria.
  • Bacharelato LOMCE nas modalidades de Humanidades e Ciencias Sociais, e Ciencias.
  • Ciclo Formativo de Grao Superior da familia profesional de Edificación e Obra Civil: Proxectos de Edificación.

 

Distribuir contido