Información COVID

Información COVID

 

 

Recomendacións para o actual escenario COVID-19

- Ser rigurosos na enquisa de autoavaliación, ante calquera síntoma quedar na casa e facer o test de antíxenos.

- Comunicarse co centro o antes posible ante a sospeita por contacto estreito ou caso positivo para incorporar o antes posible o alumna/a a ensinanza virtual.

 

 

Ligazóns ós documentos do centro

Protocolo de adaptación Covid-19, versión 20-05-22

Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2021-2022

Plan de continxencia no curso 2021-2022

HORARIOS ESPELLO CURSO 2021-2022 

Autoavaliación COVID e Modelo de declarión responsable

Planos sentidos circulación no IES

Protocolo Transporte escolar

Protocolo Biblioteca

Normas de Comportamento Dixital

 

Distribuir contido