Claustro de profesor@s

Profesorado curso 2017-2018

 

DEPARTAMENTO

PROFESOR/A

Filosofía

 

VARELA QUIÑONES, ANA ADELA

CIBEIRA CANCELAS, ROBERTO

Linguas clásicas

BOLÍBAR CHINCHILLA, ANA MARÍA

Lingua castelá e literatura

MERA VARELA, MARÍA SANDRA

OGANDO BAUTISTA, MARÍA

SACCO ALONSO, BEATRIZ

FERNÁNDEZ TRONCOSO, MARIA SOLEDAD

Xeografía e Historia

CAMPILLO RUIZ, ANA

COSTAS SUÁREZ, VICTORIANO

GONZÁLEZ GÓMEZ, DIEGO

RODICIO PEREIRA, LAURA

BARCIELA SAN CECILIO, SONIA

Matemáticas

LÓPEZ VILA, LUCÍA

CABANA GONZÁLEZ, ANDRÉS ENRIQUE

QUIROGA CASTRO, JOSÉ FRANCISCO

GONZÁLEZ TRONCOSO, ALEJANDRO J.

CASAL LÓPEZ, ROBERTO

ROMARÍS GARCÍA, S. MARTÍN

FONTAO RODRÍGUEZ, JUAN ANDRÉS

Física e Química

 

PARDO GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN

SIMÓN OTERO, VERÓNICA

Bioloxía e Xeoloxía

GONZÁLEZ CABALEIRO, ANA

PARADA NOGUEIRAS, SANDRA

GARCÍA JARTÍN, LUCÍA

FERVENZA COUÑAGO, BEATRIZ

Debuxo

 

NÚÑEZ MARTÍNEZ, ANTONIO

IGLESIAS FERNÁNDEZ, CÉSAR MANUEL

Francés

OJEA GONZÁLEZ, MARÍA BELÉN

SANMIGUEL GONZÁLEZ, INÉS

Inglés

REY CRUCES, MARÍA TERESA

CLEARY , MARY THERESA

MAGARIÑOS LOSADA, PATRICIA

MALLO CATHCART, SARAH-LOUISE

Música

FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, EVA

ABREU FERNÁNDEZ, FERNANDO

Educación física

AMO BLANCO, MARGARITA DEL

RIVERO GONZÁLEZ, OLAIA

Orientación educativa

REGUEIRO PÉREZ, SUSANA

Tecnoloxía

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Mª DOLORES

RIVERA PEREIRAS, Mª ASUNCIÓN

Lingua e literatura galega

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ESTHER

ROSENDE TORRES, MANUEL

GONZÁLEZ MONTES, EDUARDO

PREGO MARTÍNEZ, DEMETRIO

BRITO PÉREZ, HILARIA

Economía

TERLERA BAO, MARÍA BEGOÑA

Organización e proxectos de fabricación mecánica

MADRIGAL FARIÑA, ALFREDO

 Carpintaría e moble

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS

LÓPEZ PENA, ENRIQUE

Soldadura

LIZ SIERRA, ROCÍO

LÓPEZ MOSCOSO, JESÚS

DÍAZ LÓPEZ, JUAN JOSÉ

Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

GROBA UCHA, NIEVES

Relixión católica

 

FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, ANA
GARCÍA REGAL, Mª TERESA
Distribuir contido