Música

Adaptación das Programacións Curriculares no curso 2019-20 pola COVID-19

Debido a excepcionalidade da situación creada pola corentena do covid-19 ás programacións curriculares veñen de ser adaptadas seguindo instruccións da Consellería de Educación.

Aquí publicamos ditas adaptacións por curso do Departamento de Música incluíndo aa materias de Música para E.S.O., Linguaxe e Práctica Instrumental para 1º de Bacharelato e Historia da Música e da Danza e Comunicación Audiovisual para 2º de Bacharelato.

Distribuir contido