Física e Química

Actividades para o alumnado no período de cuarentena

Durante o período dende o 16 ao 30 de marzo, o alumnado deberá facer os exercicios que aparezan na aula virtual, nos respectivos cursos que aparecen na mesma.

Distribuir contido