Francés

AVISO AO ALUMNADO CON FRANCÉS PENDENTE (7 DE MAIO)

O alumnado que teña algún curso da materia de francés pendente deberá realizar as actividades de recuperación propostas na aula virtual na sección de Francés para alumnado coa materia pendente. O prazo máximo de entrega das actividades rematará o 26 de maio do 2020

AVISO AO ALUMNADO CON FRANCÉS PENDENTE

AVISO AO ALUMNADO CON FRANCÉS PENDENTE

O luns 27 de abril á 1h10 na aula 01 faremos o exame final para recuperar a materia pendente. O alumnado de PMAR aprobará entregando o traballo de recuperación. A materia queda recuperada aprobando a primeira e a segunda avaliación do curso superior.

Actividades para o alumnado no período de cuarentena

ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO NO PERÍODO DE CUARENTENA

 

Profesora Natalia Cordeiro

 

1ºESO-A/B/C

O alumnado deberá facer os exercicios que aparezan na aula virtual semanalmente. Está aberta a convidados para que o alumnado non teña problemas de acceso. Todos estes exercicios consisten nunha revisión da unidade 4 do libro do alumno.

3º ESO B

O alumnado deberá facer os exercicios que aparezan na aula virtual semanalmente. Está aberta a convidados para que o alumnado non teña problemas de acceso. Os exercicios propostos consisten nunha revisión da unidade 4 do libro do alumno e na aproximación aos contidos da unidade 5.

4º ESO

O alumnado deberá facer os exercicios que aparezan na aula virtual semanalmente. Está aberta a convidados para que o alumnado non teña problemas de acceso. Os exercicios propostos consisten nunha revisión da unidade 4 do libro do alumno e na aproximación aos contidos da unidade 5.

1º BAC (segunda lingua)

O alumnado deberá facer os exercicios que aparezan na aula virtual semanlamente. Está aberta a convidados para que o alumnado non teña problemas de acceso. Os exercicios propostos correspóndense coa unidade 6 do libro do alumno

Para más información enviar un correo a  nataliacordeiro@edu.xunta.es

 

Profesora Belén Ojea

 

2ºESO           

 Facer o vocabulario da roupa

-          Escribir todos os números de 50 a 100 (páxina 56)

-          A comparación:

Escribir 10 frases de comparación de igualdade, 10 de superioridade y 10 de inferioridade

-          Escribir 2 frases con cada verbo en presente das páxinas 98 y 99

-          Escribir 2 frases con cada verbo en futuro das páxinas 98 y 99

-          Estudiar os diálogos para o examen oral

-             Facer  o  CADERNO DE EXERCICIOS

 

3º ESO A  -  3º ESO C  -  3º ESO PMAR

-               Facer ol traballo sobre o vocabulario da casa

-          Continuar o cuaderno de exercicios

-          Fotocopia do Passé Composé: escribir 3 frases con cada verbo

-          Verbos páxinas 98 y 99: escribir 3 frases en presente con cada verbo

-          Estudiar os diálogos do examen oral

-          Ler o diálogo  “En direct de Montréal”  da páxina 103 e facer o exercicio 1 da páxina 56

-          Traducir as  páxinas 58 e 59

-          Page 60,  copiar e  traducir  o  vocabulario

 

1º BACH (1ª LINGUA)

   Unidades 6 e 7

   Ler todos os textos.

   Facer todas as actividades de vocabulario e gramática.

 

  BACH

-          Facer as redaccións das fotocopias

-          Facer  os  exercicios de gramática das unidades  6, 7, 8 e 9

-          Estudiar vocabulario unidades  6, 7, 8 e 9

-          Facer fotocopias de gramática

Distribuir contido