ABAU

ABAU 2021

1º PASO: Pago das taxas do título

Entra na axencia tributaria no apartado de pago de taxas: https://ovt.atriga.gal/#!/detalle_servizo/?Pago+telemático+de+taxas+e+prezos/11609730/4126995/11609860/l/item-dark-blue/tab#0

e segue as seguintes INSTRUCCIÓNS

Unha vez pagadas as taxas tes que entregar o xustificante ne secretaría, se tes redución por familia numerosa tes que traer tamén o libro ou tarxeta de familia numerosa orixinal (non pode estar caducado).

2ºPASO: Entregar impreso de prematrícula en secretaría

Entregar o impreso de prematrícula na secretaría do centro, é importante cubrir o número de teléfono móbil e o enderezo electrónico, se facedes o pago na entidade bancaria tedes que traer tamén o xustificante bancario (neste caso tedes que entregar na entidade bancaria o seguinte impreso por triplicado) para facer o pago telemático o faríamos en nerta despois do paso 3.

3º PASO: Facer unha conta para entrar no NERTA 

O NERTA é a aplicación que permite que podamos matricularnos nas abau, consultar as notas, presentar reclamacións, solicitar praza nas universidades galegas e matricularnos nas mesmas.

 

Para entrar temos que crear unha conta en https://www.edu.xunta.es/contausuario/PaxinaInicio.do;jsessionid=DDAA0D15B0A9E5488DEE73E90C256892.server_prod-j2ee36 na parte de abaixo tedes vídeos explicativos de como funciona, mirade o titorial de activar conta para crear a vosa.

Distribuir contido