Consello escolar

Compoñentes Consello Escolar 2021-22

Equipo directivo

Profesorado

Nais/Pais

Alumnado

Concello

PAS

Parada Nogueiras, Sandra

Andrés Cabana

 

 

Valcárcel Gómez, Marta

Otero Parente, Ana I.

Costas Suárez, Victoriano

González Gómez, Diego

 

 

 

 

González Troncoso,  Alejandro J.

Marda del Amo

 

 

 

 

 

López Moscoso, Jesús

 

 

 

 

 

Prego Mtnez, Demetrio

 

 

 

 

 

Groba Ucha, Nieves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisións do Consello Escolar

 

COMISIÓN ECONÓMICA

DIRECTOR

Victoriano Costas Suárez

SECRETARIO

Alejandro J. González Troncoso

PROFESOR/A

Margarita del Amo Blanco

ALUMNO/A

Sofía Bancoff Rodríguez

NAI/PAI

Mª Elena Gómez Martínez

PERSOA IMPULSORA DE MEDIDAS EDUCATIVAS QUE FOMENTEN IGUALDADE (COEDUCACIÓN)

 

Mª Carmen Pardo González

OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

DIRECTOR

Victoriano Costas Suárez

XEFA DE ESTUDOS

Sandra Parada Nogueiras

ORIENTADOR

Alfredo Álvarez Rivera

PROFESORES/AS

Fernando Abreu Fernández

Demetrio Prego Martínez

Mª Teresa Rey Cruces

J. Aurelio Rodríguez Rodríguez

ALUMNO/A

Darío Serodio González

NAI/PAI DA ANPA

Ángeles Pérez Diz

PERSOA RESPONSABLE DE COEDUCACIÓN

Mª Carmen Pardo González

PERSOAL NON DOCENTE

Ana I. Otero Parente

Distribuir contido