Tecnoloxía

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA


PROFESORADO

 Amaya Serén López

 Ramón Latas Espiño


MATERIAS

 Tecnoloxía(s) 2º, 3º

 Tecnoloxía Industrial 1º Bacharelato

 Tecn. Inform. Com. 4º ESO, 1º e 2º Bacharelato

Programación 2018-19


LIBROS DE TEXTO

  3º ESO Ed Oxford 

Distribuir contido