Francés

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS


PROFESORADO

 Consuelo Pérez Fuentes


MATERIAS

 Francés 2º Idioma 1º,2º, 3º, 4º ESO

 Francés 2º Idioma 1º e 2º Bacharelato

Programación 2019-2020


LIBROS DE TEXTO

 1º,2º,3º e 4º ESO Ed Oxford

 ADRESSE DU BLOG :

http://quirogaparlefrancais.wikispaces.com/

  
   
Distribuir contido