Lingua castelá

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 

PROFESORADO E MATERIAS

 

Paula Martínez García

 

 

 

Mª Trifina García Méndez

 


MANUAIS DE REFERENCIA

1º ESO (libro de texto obrigatorio): 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, Editorial Teide (Vigía), 2015

 

2º ESO (libro de texto obrigatorio):

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, Vicens Vives, (Nuevo Juglar), 2012

 

 

3º ESO (material de apoio)

    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO,   Ed. Octaedro (Lengua Viva),  2007  

 

4º ESO (libro de texto obrigatorio)

  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO,     Ed. Bruño (Proyecto Contexto Digital), 2012

 

1º BAC (manual recomendado)

  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BAC,   Ed. Oxford, 2012 (Proyecto Tesela)

 

2º BAC (material complementario)

       LENGUA  Y LITERATURA. BACHILLERATO 2,   Ed. Anaya, 2009.

 

Programación 2019-2020

Distribuir contido