Xefatura de estudos

Datas e horas dos exames da avaliación extraordinaria de 2º Bacharelato (Xuño 2019)

Na seguinte ligazón pódense consultar as datas e horas das probas da avaliación extraordinaria de 2º Bacharelato. Ligazón.

ABAU 2019

INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DA ABAU 2019

CALENDARIO XERAL ABAU 2019

CONVOCATORIAS E CALENDARIO DAS PROBAS ABAU 2018-2019

CONVOCATORIA ORDINARIA
XUÑO
MÉRCORES XOVES VENRES
12 13 14

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
XULLO
MÉRCORES XOVES VENRES
10 11 12

Avaliacións curso 2018-2019

Avaliacións curso 2018-2019

1º ESO-2º ESO

1ª avaliación 19 de decembro de 2018
Entrega de notas da 1ª avaliación 21 de decembro de 2018
2ª avaliación 27 de marzo de 2019
Entrega de notas da 2ª avaliación 29 de marzo de 2019
Avaliación ordinaria 24 de xuño de 2019
Entrega de notas da avaliación ordinaria 25 de xuño de 2019

3º ESO-4º ESO-1º BAC

1ª avaliación 20 de decembro de 2018
Entrega de notas da 1ª avaliación 21 de decembro de 2018
2ª avaliación 28 de marzo de 2019
Entrega de notas da 2ª avaliación 29 de marzo de 2019
Avaliación ordinaria 24 de xuño de 2019
Entrega de notas da avaliación ordinaria 25 de xuño de 2019

2º BAC

1ª avaliación 20 de decembro de 2018
Entrega de notas da 1ª avaliación 21 de decembro de 2018
2ª avaliación 13 de marzo de 2019
Entrega de notas da 2ª avaliación 15 de marzo de 2019
Avaliación ordinaria 21 de maio de 2019
Entrega de notas da avaliación ordinaria 22 de maio de 2019
Avaliación extraordinaria de 2º BAC 24 de xuño de 2019
Entrega de notas da av. extraordinaria 25 de xuño de 2019
Distribuir contido