Proxecto Educativo de Cerntro (PEC)

Pódese consultar o PEC do noso IES na seguinte ligazón