Instalacións

Instalacións do centro

Plano do centro

Podes ver e descargar AQUÍ un plano do centro

Instalacións do centro

INSTALACIÓNS

XERAIS DEPARTAMENTOS
 • Conserxería
 • Administración
 • Secretaría
 • Dirección
 • Xefatura de Estudos
 • Orientación
 • Sala da ANPA
 • Biblioteca
 • Cafetería
 • Sala de Conferencias
 • Sala do Alumnado
 • Titoría (2)
 • Sala do Profesorado
 • Educación Física
 • Lingua Galega
 • Lingua Castelá
 • Matemáticas
 • Cultura Clásica e Filosofía
 • Inglés e Francés
 • Ciencias Sociais
 • Ciencias Naturais
 • Física e Química
 • Debuxo
 • Tecnoloxía
 • Economía
DOCENCIA AULAS ESPECÍFICAS
 • Aulas de grupo (12)
 • Aulas reducidas (6)
 • Ximnasio
 • Pistas de Deportes
 • Audiovisuais
 • Informática
 • Tecnoloxía
 • Debuxo
 • Música
LABORATORIOS TALLERES
 • Ciencias Naturais
 • Física
 • Química
 • Debuxo
 • Tecnoloxía
Distribuir contido