Inglés

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PROFESORADO

 Julia Varela Barroso

 Tania Merayo Díaz

 

 

 

MATERIAS

 Inglés 1º,2º, 3º, 4º ESO

 Inglés 1º e 2º Bacharelato

 

Programación 2019-20

 

LIBROS DE TEXTO

 1º  ESO ENGLISH ALIVE 1
Ed Oxford Universtity Press

 2º  ESO ENGLISH ALIVE 2  Ed Oxford Universtity Press

 3º, 4º ESO CHALLENGE FOR  Ed Burlington Books

 1º e 2º Bacharelato VALID FOR  Ed Burlington Books

 
 

Exercises

 1ºESO  2º ESO
 3º ESO
4º ESO
 DIVERSIFICACIÓN  1º BACH
 2º BACH
 
Distribuir contido