Lingua galega

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

PROFESORADO
MATERIAS
LIBROS DE TEXTO
    Lingua galega e literatura 1º,2º, 3º, 4º ESO  1º, 2º ESO Rodeira
 María Luisa González Macía
  Lingua galega e literatura I e II Bacharelato     3º, 4º ESO  Ed Anaya
                      1º, 2º Bacharelato Consorcio 
  L  
Programación 2018-19
 
   
Distribuir contido