Filosofía

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

PROFESORADO

MATERIAS LIBROS DE TEXTO

 Juan Francisco Gomis Rodríguez

 

 Valores Éticos 1º, 2º, 3º e 4º ESO

 Filosofía 1º Bacharelato

 Historia da Filosofía 2º Bacharelato

 Psicoloxía 2º Bacharelato

 

 1º ESO Ed. Baía Edicións

 3º ESO Ed. Baía Edicións

 

    Programación 2018-2019  
     
     
  Aula Virtual    Selectividade 
     
Distribuir contido