SE A MULLER AVANZA O MUNDO AVANZA

Do 2 ao 12 de Xuño. Exposición de dez paneis elaborados pola ONG Intered, nos que se repasa a situación mundial dos dereitos das mulleres , os principais retos diante desta realidade e os logros máis importantes. A exposición,acompañada de material didáctico pretende facer ver ao alumnado a importancia que a equidade de xénero ten para a consecución do desenvolvemento humano.