SAÍDA AOS CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE E RICARDO MELLA

O luns 9 de marzo, dentro das actividades organizadas polo Departamento de Orientación, un grupo de 35 alumnos/as de 4º da ESO e do Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) realizaron unha visita a dous centros de Vigo nos que se imparten, entre outras modalidades de ensinanza, Ciclos Formativos de Grao Medio. O obxectivo da actividade era darlle a coñecer ao alumnado que remata a súa etapa obrigatoria parte da variada oferta de Ciclos aos que poden acceder.

No Valentín Paz Andrade, ademais das instalacións do centro,  observamos o traballo desenvolvido polos alumnos/as dos Ciclos das Familias Profesionais de Madeira e Moble, de Vehículos autopropulsados, de Fabricación mecánica (soldadura e caldereiría), de Mantemento e Servizos á produción (instalación e mantemento de calefacción e auga quente; instalador/a a mantedor/a frigorista e de aire acondicionado e climatización). Durante toda a visita fomos guiados por profesorado das distintas materias, que nos explicaron as características de cada unha destas familias profesionais.

No CIFP Ricardo Mella entramos en contacto cos Graos Medios relacionados coa saúde (auxiliar de clínica, auxiliar de primeiros auxilios, técnico en rediodiagnóstico, etc.) e tamén coas novas tecnoloxías (informática, imaxe e son). Despois dunha introdución a estes Ciclos visitamos, divididos en dous grupos, os módulos onde se imparten as ensinanzas de tipo sanitario e os módulos de informática, imaxe e son.

Galería de imaxes