Skip to Content

Música, Presentación, Programación, Criterios de avaliación, Enlaces interesantes, Actividades de apoio e reforzo

Datas dos exames finais do CS Programación da produción e moldeamento de metais e polimeros

  • Verificación de produtos conformados: Mércores 16 de xuño das 16:30 ata as 18:10
  • Moldeo aberto: Xoves 17 de xuño das 16:30 ata as 19:30
  • Interpretación gráfica: Luns 21 de xuño das 18:25 ata as 20:05

A música de Santi

A música na casa

Prema na imaxe para ver o que fixemos durante este trimestre.

Festival de Nadal 2013

PRESENTACIÓN

BENVIDOS AO AULA DE MÚSICA DO

I.E.S. ILLA DE SARÓN 


 

Alumnos de 4º de E.S.O. en el aula de música

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

 

Criterios de avaliación

2º e 3º da E.S.O

En cada avaliación haberá al menos dous examenes con aas seguintes partes.

-Teoría 40% da nota. Constará de tres preguntas teóricas de un punto cada una mais unha audición de un punto: total. Catro puntos

-Práctica 40% da nota. Constará de tres preguntas de lenguaxe musical (2 puntos) e unha interpretación con instrumento o voz (2 puntos). Ver ficha de avaliación en Anexo I.

-Caderno do alumno 10%. O caderno sube un máximo de un punto na nota de cada parcial. O caderno debe estar completo, ordenado e sen faltas de ortografía.

-Actitude 10%. O comportamento do alumno e a realización diaria das tarefas poderá subir un máximo dun punto na nota da avaliación e baixar os que sean precisos. Cada positivo sube 0,1 e cada negativo baixa 0,1. Os positivos e negativos quedaran recollidos no caderno do profesor.

Na convocatoria de setembro o examen constará de una parte teórica de cinco preguntas (1 punto cada una) y una parte práctica de lenguxe musical con tres preguntas (1 punto cada una) y una interpretación instrumental (2 puntos)

 4º E.S.O.

Os alumnos de 4º basarán a sua calificación no traballo e esforzo diario na aula que quedará registrado no caderno do profesor. No caso daqueles alumnos que no acaden os obxectivos, someteranse a un examen nas condicions sinaladas no punto 7.3. para os alumnos de 2º e 3º.

Todos os criterios de cualificación serán entregados a  os alumnos e colgados no corcho da aula para o seu coñocemento público.

ENLACES INTERESANTES

 

 

http://cyloop.terra.es/   Todas las noticias de la actualidad musical.

http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2004/c/instrumentos/WEB/index.html Galería de fotos de instrumentos musicais clasificados ben por orde alfabética ou ben dende a clasificación segundo o elemento vibrante (clasificación de E. M. Hornbostel e C. Sachs, engadindo os electrófonos).

http://80.34.38.142:8080/bivem/ Biblioteca virtual en lingua castelá especializada en recursos para a educación musical en infantil, primaria e secundaria.

http://www.epdlp.com/musica.php Web dedicada á prosa poética. Nela poderemos atopar fragmentos de 2724 textos literarios, así como a biografía e imaxes dos seus autores. Atoparemos tamén: obras de arte, imaxes de arquitectura, música clásica e cinematográfica para escoitar.

http://www.corazonistas.com/haro/recursos/instrumentos/PRINCIPAL/BIENVENIDA/BIENVENIDA.htm Páxina en que atoparemos audicións e informacións sobre a clasificación dos instrumentos na orquestra. Contén avaliacións virtuais dentro de cada unha das familias. 

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/profes/departam/mates/musica/index.htm  Web que profundiza na relación entre a música

ACTIVIDADES DE APOIO E REFORZO

  INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA.

Distribuir contido


by Dr. Radut