MATRÍCULA ESO E BACHARELATO CURSO 2023/24

Data preferente de matrícula: 26 e 27 de xuño de 2023

Preferiblemente, e a fin de evitar desprazamentos, o impreso de matrícula e formulario de autorización de uso da imaxe enviaranse asinados electrónicamente ao correo administracion@iesdecurtis.gal dende a conta do dominio do IES (...@iesdecurtis.gal) do alumnado.

Documentación a presentar:

  • Impreso de matrícula e de autorización de uso da imaxe
  • Xustificante de pago do seguro escolar (1,12 euros) indicando no concepto o nome completo do/a alumno/a. O ingreso poderá facerse na conta de CAIXABANK (ES73 2100 8031 7302 0005 8798) ou na de ABANCA (ES70 2080 0024 1830 4001 7275). O alumnado de 1º e 2º ESO e maiores de 28 anos non pagan seguro escolar.

Ademáis o alumnado de novo ingreso debe presentar:

  • Fotocopia do DNI
  • 3 Fotografías tamaño carnet co nome
  • Fotocopia do Libro de Familia ou certificación de empadroamento colectivo
  • Fotocopia da Tarxeta da Seguridade Social
  • Certificación Académica da ESO ou copia do Historial Académico cotexada (solicitala no centro de orixe)

 

AdxuntoTamaño
Formulario uso imaxe.pdf118.56 KB
Matricula 1º ESO.pdf211.94 KB
Matricula 2º ESO.pdf210.83 KB
Matricula 3º ESO.pdf211.05 KB
Matrícula 4º ESO.pdf230.42 KB
Matricula 1º BAC.pdf254 KB
Matricula 2º BAC.pdf255.57 KB