I CONCURSO POSTAIS NAVIDEÑAS ANPA IES CURTIS

Categorías
1º ciclo ESO (1º ESO e 2º ESO)
2º ciclo ESO (3º ESO e 4º ESO)

Premios
2 gañadores por categoría: 1º premio: entrada de cine
2º premio: bocata + auga (na cafetería do centro)

Plazo entrega
Dende a data de publicación do concurso ata o 13 de decembro

Reunións coas familias

As reunións das titoras e dos titores coas nais e os pais celebraranse o mércores 27 e o xoves 28 de setembro ás 18:30 coa seguinte distribución:CICLO SUPERIOR AUTOMOCIÓN. PRESENTACIÓN PROXECTO EN AUTOMOCIÓN

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: LUNS 4 DE DECEMBRO DE 2023 DE 09:30 A 13:30 HORAS

LUGAR: AULA 2º CS AUTOMOCIÓN

Será necesario entregar a presentación en soporte pendrive

 

LIBROS DE TEXTO E VALES MATERIAL CURSO 2023/24

Publicada a listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas en FONDOLIBROS 2023/24. Poderán consultarse na aplicación fondolibros ou no taboleiro do IES de Curtis.

Os libros entregaranse en setembro ao alumnado. Os vales de material estarán dispoñibles en setembro e terá que ser recollido pola persoa solicitante ou persoa autorizada. Achégase modelo de autorización que se deberá presentar asinada xunto cunha fotocopia do NIF da persoa autorizante e da autorizada.

Club de Ciencias

Continuamos coa revista Aldahir e o seu segundo número, onde recopilamos todo o feito durante este curso no Club de Ciencias:

 

 

PAGO TAXA TÍTULO CICLOS MEDIO E SUPERIOR

ALUMNADO QUE TITULA EN CICLOS

O pago da taxa para solicitar o título de Técnico pode facerse dende a páxina da atriga

Deberase presentar o xustificante de pagamento no IES. Xuntase unha guía do proceso.

Na aula virtual do centro hai un curso de axuda no proceso. Está matriculado todo o alumnado de Ciclos que titulou.

No caso de ter dereito a taxa reducida por familia numerosa hai que entregar documento que acredite esa situación.

MATRÍCULA CICLOS FORMATIVOS E FP BÁSICA

Documentación a presentar para alumnado de novo ingreso no centro:

XXIX Semana Cultural

Durante a vindeira semana teremos a XXIX Semana Cultural do noso centro, que contará coa seguinte programación:

 

 

Eleccións ao Consello Escolar - Calendario

Faise público o calendario electoral aprobado pola Xunta Electoral para as Eleccións ao Consello Escolar do IES de Curtis no curso 2022/23:

Reunións coas familias

O xoves 29 de setembro ás 18:30 terán lugar as reunións dos titores e das titoras coas familias do alumnado de ESO e Bacharelato. Estas reunións serán na aula de referencia de cada alumno ou alumna.

Ás 19:30 haberá unha reunión informativa coa Dirección do centro para aquelas familias que teñan problemas a día de hoxe co transporte. Tamén se resolverá calquera outra dúbida de carácter organizativo en caso de existir.

Distribuir contido