Comezo de curso - Presentacións

As presentacións dos distintos cursos levaránse a cabo segundo o seguinte horario:

 

Mércores 15 de setembro:

9:30 - 11:00 - 1º ESO

11:00 - 12:00 - 2º ESO

12:00 - 13:00 - 1º Bacharelato

 

Xoves 16 de setembro

10:00 - 11:00 - 3º ESO

11:00 - 12:00 - 4º ESO

12:00 - 13:00 - 2º Bacharelato

 

Venres 17 de setembro

10:30 - Ciclo Básico Mantemento de Vehículos

Asinado o convenio para a implantación do Ciclo Superior Dual de Automoción

O I.E.S. de Curtis engade á súa oferta formativa a partir do curso 2021/22 o Grao Superior en Automoción, na modalidade de FP Dual. (consulta aquí o calendario de matrícula)

MATRÍCULA FP BÁSICA E CICLOS FORMATIVOS CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

FP Básica:

Prazos de matrícula: 15 ao 22 de setembro

Listaxes admitidos, anexos e mais información aqui

A entregar para a matrícula:

  • 4 fotos
  • Resgardo de pagar o seguro escolar (1,12 euros) Pode facerse o ingreso na conta ES73 2100 8031 0005 8798 de Caixabank, ou na conta ES70 2080 0024 1830 4001 7275 de Abanca. Indicar no concepto "Seguro escolar e nome do alumno/a"

Ciclos formativos:

BECAS 2021/22

Publicada a convocatoria de Becas para o curso 2021/22. Os prazos de solicitude son os seguintes:

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar 2021/22 PUBLICACIÓN LISTAXES PROVISIONAIS

Veñen de ser publicadas as listaxes provisionais de solicitudes de participación na convocatoria de participación no fondo solidario de libros de texto e material escolar para o curso 2021/22.

Segundo establece o artigo 13 da ORDE do 6 de maio de 2021 (DOG 20 de maio de 2021) as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital.

As listaxes tamen poderán ser consultadas no taboleiro do IES.

LIBROS DE TEXTO CURSO 2021/22

Xúntase listaxe de libros de texto para  o curso 2021/22

DATAS DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2021-2022

DATAS PREFERENTES DE MATRÍCULA NA ESO e BACHARELATO CURSO 2021/2022. CONVOCATORIA ORDINARIA (so para alumnos que superan todo o curso en xuño)

• 2 º Curso de ESO:  28 de xuño

• 3 º Curso  da ESO: 29 de xuño

• 4 º Curso  da ESO: 30 de xuño

• 1 º Curso da ESO:  1 e 2 de xullo

• 1 º Curso de BACHARELATO: 5 e 6 de xullo

• 2 º C urso de BACHARELATO: 7 de xullo

DATAS DE MATRÍCULA PREFERENTE PARA 2 º CURSO DE CICLOS FORMATIVOS, 2º CURSO DE FP BÁSICA E FCT

• 25 e 28 de xuño

EXAMES DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 2º BACHARELATO

 

Os exames correspondentes á convocatoria extraordinaria de 2º de Bacharelato terán lugar do seguinte xeito:

 

Plan de Continxencia

O IES de Curtis vén de elaborar o Plan de Continxencia para un caso de confinamento total do Centro. Podedes atopalo aquí abaixo como documento adxunto.

 

Plan de Adaptación á situación COVID-19 do IES de Curtis

Queda a disposición da comunidade educativa do IES de Curtis o plan xeral de adaptación á situación COVID-19

Distribuir contido