Reunións coas familias

O xoves 29 de setembro ás 18:30 terán lugar as reunións dos titores e das titoras coas familias do alumnado de ESO e Bacharelato. Estas reunións serán na aula de referencia de cada alumno ou alumna.

Ás 19:30 haberá unha reunión informativa coa Dirección do centro para aquelas familias que teñan problemas a día de hoxe co transporte. Tamén se resolverá calquera outra dúbida de carácter organizativo en caso de existir.

Eleccións ao Consello Escolar - Calendario

Faise público o calendario electoral aprobado pola Xunta Electoral para as Eleccións ao Consello Escolar do IES de Curtis no curso 2022/23:

AMPLIACIÓN AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

As persoas que foron beneficiarias de vale de material no curso 2022/23 poden recoller na secretaría do IES de Curtis os vales de 25 Euros para material escolar por ampliación das axudas en virtude da RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2022 de concesión directa da ampliación da axuda para adquirir material escolar, regulada na Orde do 29 de abril de 2022.

Pode consultarse a citada Resolución nesta ligazón

Xornada de portas abertas para o novo alumnado de 1º Bacharelato

O luns 27 de xuño ás 12:00 levaremos a cabo unha reunión co novo alumnado de 1º de Bacharelato para o curso 2022/23 no salón de actos do centro. Nesta xuntanza explicaremos os itinerarios existentes, as distintas opcións de matrícula e trataremos de resolver calquera tipo de dúbida que poida xurdir.

 

Exames de xuño

Exames Xuño ‘22Renovado o Convenio para impartir o Ciclo Superior Dual en Automoción

O IES de Curtis ofertará para o curso 2022/23 outro ano máis o Ciclo Superior en Automoción no seu formato dual.

Club de Ciencias

Queda á vosa disposición a revista que recopila todo o feito durante este curso no Club de Ciencias:

 

 

Concreción curricular - Criterios de promoción e titulación

Poden consultarse no seguinte documento os criterios de promoción e titulación para o curso 2021/22.

PONDERACIÓN MATERIAS. ABAU 2022/23

Ven de ser publicada no DOG do 28 de abril de 2022 a Resolución do 11 de abril de 2022 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2022/23.

Distribuir contido