Admisión

ADMISIÓN ALUMNADO ESO E BACHARELATO CURSO 2020/21

Lémbrase que o prazo de reserva de praza para Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato  remata o día 8 DE FEBREIRO

As solicitudes poden encherse electrónicamente e entregalas na sede electrónica ou na secretaría do centro.

CICLOS FORMATIVOS 2020/21. ADXUDICACIÓN

Veñen de ser publicadas as listaxes de persoas con prazas adxudicadas a ciclos formativos para o curso 2020/21, que poden ser consultadas na seguinte ligazón:

CICLOS FORMATIVOS. 2º CURSO E FCT

ANEXO I (Para matrícula en 2º curso de Ciclos Formativos réxime ordinario ou solicitude de matrícula en prazas liberadas)

ANEXO II (Para matrícula en módulo FCT)

CICLOS FORMATIVOS. ADMISIÓN

Aberto o prazo de admisión a ciclos formativos para o curso 2020/21.

Mais información sobre o proceso de admisión e oferta educativa na seguinte ligazón:

http://www.edu.xunta.gal/fp/inicio-proceso-admision-ciclos-formacion-pro...

MATRÍCULA EN 2º CURSO DE CICLOS FORMATIVOS:

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2020/21

Segundo instrucións do 13 de marzo de 2020 da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará unha semana despois do reinicio das clases.

 

DATAS MATRÍCULA ESO E BACHARELATO CURSO 17/18. SETEMBRO

Xúntanse as datas de matrícula en ESO, Bacharelato e FP Básica na convocatoria extraordinaria de setembro para o curso 2017/18

ADXUDICADOS A CICLOS MEDIOS OFERTADOS NO IES CURTIS

Achégase a listaxe de adxudicados para os Ciclos ofertados no IES de Curtis. O prazo de matrícula ou renuncia é dende o 19 ao 26 de xullo ás 13:00 horas.

O alumnado que se matricule en 1º Curso deberá presentar:

- 4 fotos tamaño carnet

- Modelo de solicitude de matrícula cuberto

- Impreso de pagamento do seguro escolar (1,12 Euros)

- Copia do DNI e Tarxeta sanitaria.

- No caso de menores de idade fotocopia dos DNI dos pais.

- Certificación académica ou documento que acredite o acceso

ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS

Publicada a ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

O prazo ordinario de admisión remata o 5 de xullo ás 13:00 horas.

Máis información sobre prazos, oferta e solicitudes na páxina: http://www.edu.xunta.es/fp/

Centros adscritos

Os alumnos dos centros adscritos o IES de Curtis que no curso 2009/2010 desexen continuar os  seus estudos no IES de Curtis, deberán presentar na secretaría do Instituto a reserva de praza entre o 1 o 15 de febreiro.

CENTROS ADSCRITOS

  • CEIP de Curtis
  • CEIP de Teixeiro

Pódese cubrir o impreso do ficheiro adxunto e entregalo no centro

Distribuir contido