Admisión

DATAS MATRÍCULA ESO E BACHARELATO CURSO 17/18. SETEMBRO

Xúntanse as datas de matrícula en ESO, Bacharelato e FP Básica na convocatoria extraordinaria de setembro para o curso 2017/18

ADXUDICADOS A CICLOS MEDIOS OFERTADOS NO IES CURTIS

Achégase a listaxe de adxudicados para os Ciclos ofertados no IES de Curtis. O prazo de matrícula ou renuncia é dende o 19 ao 26 de xullo ás 13:00 horas.

O alumnado que se matricule en 1º Curso deberá presentar:

- 4 fotos tamaño carnet

- Modelo de solicitude de matrícula cuberto

- Impreso de pagamento do seguro escolar (1,12 Euros)

- Copia do DNI e Tarxeta sanitaria.

- No caso de menores de idade fotocopia dos DNI dos pais.

- Certificación académica ou documento que acredite o acceso

ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS

Publicada a ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

O prazo ordinario de admisión remata o 5 de xullo ás 13:00 horas.

Máis información sobre prazos, oferta e solicitudes na páxina: http://www.edu.xunta.es/fp/

Centros adscritos

Os alumnos dos centros adscritos o IES de Curtis que no curso 2009/2010 desexen continuar os  seus estudos no IES de Curtis, deberán presentar na secretaría do Instituto a reserva de praza entre o 1 o 15 de febreiro.

CENTROS ADSCRITOS

 • CEIP de Curtis
 • CEIP de Teixeiro

Pódese cubrir o impreso do ficheiro adxunto e entregalo no centro

ADMISION DE ALUMNOS E ALUMNAS PARA O ANO: 2009/2010

1º ESO

 1. Boado Moreno, Andrea
 2. Freire Novo, Sabela
 3. Martinez Peteiro, Sonia
 4. Sánchez Martínez
 5. Alejandro Zas García, Daniel

1º Bacharelato Ciencias e Tecnoloxía

 1. Lavandeira Lamas, Mª del Mar
 2. Núñez Costoya, Sergio
 3. Santos Freire, Sonia

1º Bacharelato Humanidades e CC. Sociais

 1. Otero Fidalgo, Ana
 2. Varela Gómez, Rubén
Distribuir contido