Skip to Content

Novas

Recuperación de Materias Pendentes

Recuperación das materias pendentes, curso 2019-2020

O alumnado con materias pendentes de cursos anteriores, deberá facer os exames parciais nas datas indicadas no recadro. Nestas probas parciais comprobarase se foron acadados os obxectivos mínimos da materia pendente. No caso de non presentarse ou non aprobar os dous exames parciais, terase que recuperar a materia na proba final de maio.

Os criterios de avaliación, contidos mínimos e atención á diversidade serán os mesmos que se indican na programación xeral da materia (ver resumo da programación na web do instituto).

 

Calendario de probas para todas as materias

Proba parcial

2° Proba parcial

Proba final

15 de xaneiro, 16:20 h.

16 de abril, 16:20 h.

12 de maio, 16:20 h.

 

 

 

  

Distribución de contidos para as probas parciais

 

Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO

 Libro de referencia: Bioloxía e Xeoloxía ESO1, Anaya, edición 2015 ou posterior.

 Materia do 1º exame:

 Tema 1: A vida na Terra

 Tema 2: Moneras, protoctistas e fungos

 Tema 3: As plantas

 Tema 4: Os animais, características xerais

 Tema 5: Os invertebrados

 Tema 6: Os vertebrados

 Materia do 2º exame:

 Tema 8: O universo e a Terra

 Tema 9: A atmosfera

 Tema 10: A hidrosfera

 Temas 11 e 12: A xeosfera

 

Climántica de 1º ESO

 Débese presentar un traballo relacionado coa temática do curso

 Consultar a web: ciencias1eso.tk, apartado Climántica.

 No caso de dúbida, consultar coa profesora Valeria.

 

 Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO

 Libro de referencia: Bioloxía e Xeoloxía 3ºESO, McGraw-Hill, edición 2007 ou posterior.

 Materia do 1º exame:

 Tema 1: O ser humano e a saúde

 Tema 2: Nutrición e saúde

 Tema 3: O aparato dixestivo e o aparato respiratorio

 Temas 4: Circulación e excreción

 Materia do 2º exame:

 Tema 5: Relación e coordinación: nervios e glándulas

 Tema 6: Relación e coordinación: sensacións e movementos

 Tema 7: Reprodución e sexualidade

 Tema 8: O relevo terrestre e a súa evolución. O solo como ecosistema.

 

Anatomía Aplicada de 1º BAC

 Materia do 1º exame:

 Contidos da 1º avaliación enteira e da 2º avaliación ata o tema “Sangue” (excluído).

 Materia do 2º exame:

 Contidos do resto da 2ª avaliación e 3ª avaliación.

 Consultar a web: anatomia1bach.ga

 No caso de dúbida, consultar coa profesora Valeria.

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut