Matemáticas

RECURSOS DIXITAIS PARA ALUMNADO E PROFESORADO

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

O departamento de Matemáticas no curso 2022/23está constituído polos seguintes membros: 

  • RAFAEL URRUTIA SALGADO (Xefe do departamento).
  • SANDRA Mª DÍAZ MOURO (Secretaria do centro)
  • CRISTINA BALTAR GONZÁLEZ
  • LUCÍA SANTIAGO DÍAZ
  • SOCORRO RODRÍGUEZ MÉNDEZ
  • MARÍA DEL PILAR FIGUEROA VÁZQUEZ

que imparten as seguintes materias nos cursos que aparecen na táboa:

Nivel

Nº de grupos

Asignatura

Profesores/as (nº grupos)

1º ESO

3

Matemáticas

Socorro Rodríguez Méndez (2)

Lucía Santiago Díaz (1)

2º ESO

3+2 agrup

Matemáticas

Socorro Rodríguez Méndez(1)

Rafael Urrutia Salgado(2)

Lucía Santiago Díaz (2)

3º ESO

4

Matemáticas

Cristina Baltar Gonzalez(2)

Mª del Pilar Figueroa Vázquez(2)

4º ESO

3

Matemáticas orientadas ás ensinanzas Académicas

Crisitina Baltar Conzález (2)

Sandra Mª Díaz Mouro (1)

1

Matemáticas orientadas ás ensinanzas Aplicadas

Socorro Rodríguez Méndez (1)

1º BAC

2

Matemáticas I

Mª del Pilar Figueroa Vázquez (2) 

1

Matemáticas Aplicadas ás CCSS I

Socorro Rodríguez Méndez (1)

2º BAC

1

Matemáticas II

Sandra Díaz Mouro

1

Matemáticas Aplicadas ás CCSS II

Rafael Urrutia Salgado

1

Métodos Estadísticos

Cristina Baltar González

Nas seguintes pestanas pódense consultar a programación didática do curso escolar 2022/23, criterios de avaliación así como todo o relativo á recuperación de pendentes.

PROGRAMACIÓN

(CURSOS LOMCE)

2º E 4º

 

PRROGRAMACIONES CURSOS IMPARES

Matemáticas 1ºESO

Matemáticas 3ºESO

Matemáticas I (1ºBAC)

Matemáticas aplic CCSS I

(1ºBAC)

 

PLAN DE RECUPERACION DE PENDENTES

STAT WARS:A REBELIÓN DOS DATOS

O pasado 28 de marzo tivemos o pracer de levar a cabo no noso centro o taller  STAT WARS: A REBELIÓN DOS DATOS,  o cal conta coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) e a Rede Nacional de Bioestadística (BIOSTATNET).

Este proxecto de divulgación científica trata de acercar a Estatística ao alumnado da ESO, dun xeito innovador e divertido. O obxectivo é transmitir que a estatística pode ser unha ferramenta imprescindible en distintas disciplinas (Medicina, Deporte, Redes Sociais...) para resolver situacións e problemáticas ás que hoxe en día se enfrenta a sociedade.

Damos as grazas as ponentes por facer posible no noso centro esta actividade e que a "Forza as acompañe, para seguir divulgando a Estatística!!"

 

 

 

CONVOCATORIA ESTALMAT-GALICIA 2022

O Proxecto ESTALMAT-Galicia para Estímulo do Talento Matemático en estudantes da nosa Comunidade Autónoma anuncia a Convocatoria 2022 da proba de selección dirixida a estudantes nacidos nos anos 2008, 2009 e 2010, que conformarán a promoción número 15.

O proxecto ESTALMAT-Galicia iniciou a súa andadura no curso 2007-2008, integrado no Proxecto ESTALMAT, iniciativa da Real Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Conta co apoio da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, da Axencia Galega de Innovación, do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) e da Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Nas diferentes edicións, as Deputacións das catro provincias galegas apoiaron economicamente o programa.

O obxectivo de ESTALMAT-Galicia é detectar e prestar atención a nenas e nenos con talento matemático. Trátase de desenvolver aspectos que permitan axudar a pensar en matemáticas, resolver problemas e, en definitiva, pasalo ben coas matemáticas ao tempo que se detecta e canaliza o talento matemático para mellor proveito da sociedade.

Poden acceder a toda a información relativa a convocatoria no seguinte  ENLACE

Modificacións da Programación

Modificacións da programación segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

FELIZ 8 DE MARZO!!

Recuperando o traballo feito polo alumnado para o Día da Muller e a Nena na Ciencia, aproveitámolo nesta ocasión para conmemorar o Día 8 de Marzo, recordando mediante este vídeo a 14 grandes mulleres matemáticas.

Feliz dia a TODAS !!

 

CHARLA MATEMÁTICAS NO 11F, X? DE ELENA VÁZQUEZ CENDÓN, DECANA DE MATEMÁTICAS

Para conmemorar o dia 8 de Marzo, recordamos a visita o pasado 13 de Febreiro  ao IES  de Brión de Elena Vázquez Cendón, decana da Facultade de Matemáticas da USC e coordinadora xeral do Máster de Matemática Industrial na USC, UDC, Universidade de Vigo, Universidade Carlos III e Universidade Politécnica de Madrid.

A recoñecida profesora deleitounos coa charla Matemáticas no 11F,X?, onde destacou o papel de importantes matemáticas ao longo da historia, así como nos falou das aplicacións das matemáticas no campo no que ela traballa a Matemática Industrial.

Agradecemos a Elena a súa inolvidable visita así como as entrevistas que concedeu ao alumnado de 4º ESO e 1º BACH.

EXPOSICIÓN E XOGOS SOBRE MULLERES MATEMÁTICAS

Presentamos o traballo realizado polo alumnado para conmemorar o "Día da Muller e a Nena na Ciencia". Elaboráronse posters e vídeos sobre 14 mulleres matemáticas relevantes da historia, ademais de xogos relacionados coa información exposta.

Algúns dos xogos mencionados anteriormente non están accesibles de momento, posto que será o alumnado promotor o que os presentará ao resto da comunidade do IES de Brión en forma de concurso.

Agardamos que o disfrutedes!!

Distribuir contido