Orientación

PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE

Acceso á páxina principal da CiUG

Estructura da proba, horario das diferentes fases e exercicios da proba e sistema de cualificación.

Orde do 16 de decembro de 2009 pola que se regula, para o ano académico 2009-2010, a proba de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de Galicia para o alumnado que estea en posesión do título de bacharel ou equivalente.

Orde do 11 de febreiro de 2010 pola que se modifica a do 16 de decembro de 2009, que regula, para o ano académico 2009-2010, a proba de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de Galicia para o alumnado que estea en posesión do título de bacharel ou equivalente.

Calendario das probas de acceso a universidade (PAU). Matrícula, días das probas, reclamacións, etc.

Resumo dos aspectos máis salientabeis da proba.

Esquema dos aspectos máis salientabeis da proba.

Resumo do Plan de acción titorial e do Plan de orientación académico- profesional

Resumo do plan de acción titorial e do plan de orientación académico- profesional (ver en ficheiros adxuntos)

probas acceso a universidade

Selectividade: probas acceso a universidade

esquema probas acceso a universidade

Esquema das probas acceso a universidade

Actividades titoría 2º ESO

Actividades para traballar co alumnado na hora de titoría

Vinculación entre os novos títulos de formación profesional de grao superior e as vías de bacharelato

Vínculo entre os novos ciclos formativos de grao superior e as vías de bacharelato

Adscrición das materias de 2º de bacharelato

 Relación entre as materias de bacharelato e as ramas de coñecemento

Notas de corte universidades galegas curso 2009-10

Notas de corte das tres universidades galegas para o curso 2009-10

SISTEMA EDUCATIVO

 

Distribuir contido