Skip to Content

Probas libres

Inscrición nas probas libres de febreiro de 2022

O prazo de inscrición nas probas de certificación na modalidade libre será do día 9 de novembro ata as 12.00 h do 26 de novembro de 2021.

Consulta da adxudicación por sorteo: a partir do 1 de decembro, na mesma aplicación web

Prazo de entrega de documentación en liña: ata o 10 de decembro

A matrícula non terá validez ata que se presente a documentación correspondente en liña.

Aplicación da matrícula en liña: no enderezo https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre

Consulte toda a información clicando aquí.

Matrícula libre

A matrícula na modalidade libre está dirixida ás persoas que, sen asistir ás clases presenciais, soamente desexen presentarse ás probas de certificación nunha convocatoria única para certificar o seu nivel nas linguas que ofrecen a EOI de Vigo e as restantes escolas oficiais de idiomas de Galicia.

INFORMACIÓNS PREVIAS
Antes de matricularse, teña en conta o seguinte:

 • o alumnado poderá matricularse nos niveis: básico A2, intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1;
 • restricións de idade: é preciso ter cumpridos os 16 anos antes do 31 de decembro do ano en curso (para a 1ª lingua estranxeira cursada na ESO), ou 14 anos para calquera idioma diferente ao que estea a cursar como 1.ª lingua estranxeira na ESO;
 • non é posible obter o certificado dun nivel equivalente a outro xa cursado no anterior plan de estudos de EOI;
 • non é necesario superar o exame de certificación dun nivel inferior para poder presentarse a un de nivel superior;
 • non hai límite de convocatorias en modalidade libre (é posible matricularse cantas veces se queira);
 • non se certifican horas de formación en modalidade libre;
 • o alumnado na modalidade libre debe comprobar se se pode presentar ás probas nas datas establecidas antes de matricularse. Non se devolven as taxas.

Curso 2021/2022: A matrícula libre está regulada pola circular 7/2021 da Secretaría Xeral de Educación e FP.

PRAZOS DE MATRÍCULA LIBRE

Para os niveis A2 e B1:
Prazo de inscrición: do 9 de novembro ata as 12:00 horas do 26 de novembro de 2021
Prazo de entrega de documentación en liña: do 9 de novembro ao 10 de decembro
A matrícula non terá validez ata que se presente a documentación correspondente en liña.

Para os niveis B2 e C1:
Prazo de inscrición: do 9 de novembro ata as 12:00 horas do 26 de novembro de 2021
Consulta da adxudicación por sorteo: a partir do 1 de decembro, na mesma aplicación web
Prazo de entrega de documentación en liña: do 1 ao 10 de decembro
A matrícula non terá validez ata que se presente a documentación correspondente en liña.

Matrícula en liña, no enderezo https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre

LUGAR DE CELEBRACIÓN DAS PROBAS LIBRES
As probas libres celebraranse na sede central da EOI de Vigo (Av. Martínez Garrido 17).
Non se celebrarán probas nas seccións.

NIVEL A2 e NIVEL B1: na EOI de Vigo administraranse para todos os idiomas.

NIVEL B2 e NIVEL C1: na EOI de Vigo administraranse soamente para:

 • Español como lingua estranxeira
 • Galego
 • Inglés
 • Italiano
 • Xaponés (soamente B2)

 (Para saber onde se administran as probas libres doutros idiomas, consulte o punto 5 da circular 7/2021 da Secretaría Xeral de Educación e FP).

CALENDARIO DAS PROBAS ESCRITAS
Calendario completo das probas escritas de certificación, modalidade libre, febreiro de 2022, EOI de VIGO, NIVEIS A2, B1, B2 e C1

Calendario das probas escritas de certificación, modalidade libre, febreiro de 2022, NIVEIS B2 e C1

As datas dos niveis A2 e B1 poden coincidir coas datas fixadas para os niveis B2 e C1.

As datas e horas das probas orais (probas de produción e coprodución de textos orais e de mediación oral) serán fixadas por cada EOI. Estas poderán realizarse antes ou despois das probas escritas e cada EOI deberá publicar as datas, cando menos, cunha semana de antelación con respecto á realización da proba.

MODELOS DE PROBAS
Consulte os modelos de probas de certificación das Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia.

GUÍAS INFORMATIVAS E DE ESPECIFICACIÓNS DAS PROBAS
Consulte as guías informativas e de especificacións das probas de certificación:
Nivel A2
Nivel B1
Nivel B2
Nivel C1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Instrumentos de avaliación dos niveis A2, B1, B2 e C1  [pendente de publicación]

Matrícula libre - procedemento en liña

A matrícula libre debe realizarse en liña no enderezo seguinte:

https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre

Todas as informacións necesarias para realizar a matrícula están dispoñibles nos puntos 2 e 3 da circular 7/2021 da Secretaría Xeral de Educación e FP.

Se ten dúbidas, pode consultar a EOI de Vigo no horario de atención ao público da administración do centro.

Distribuir contido


by Dr. Radut