Skip to Content

Renuncias

Renuncia de matrícula

O alumnado oficial (presencial) poderá solicitar ao centro a renuncia de matrícula ata un mes antes do remate do curso correspondente (ata o 30 de abril nos cursos ordinarios). Isto implicará a perda do dereito á realización dos exames.

A renuncia solicitada pola primeira vez non computará para os efectos de permanencia no curso e nivel correspondentes. As renuncias posteriores si se terán en conta para estes efectos.

O alumnado que teña renunciado e desexe retomar os estudos en anos posteriores deberá someterse ao proceso de preinscrición para que lle sexa adxudicada unha praza.

A renuncia non dá dereito á devolución de taxas.

Para solicitar a renuncia de matrícula debe encher o impreso de renuncia e presentalo na secretaría do centro ou ben por correo electrónico a eoi.vigo@edu.xunta.gal

A renuncia constará no expediente académico e nas actas de avaliación do alumnado.

Distribuir contido


by Dr. Radut