Skip to Content

Probas oficiais (alumnado presencial)

Calendario de probas de certificación - partes escrita e oral - todos os niveis - convocatoria ordinaria 2022

CENTRAL E COIA CANGAS NIGRÁN
PONTEAREAS REDONDELA TUI

 

Observación: PARTE ORAL: O calendario indica as datas e horas de inicio da proba. Cada persoa candidata deberá consultar nesta mesma páxina o día e hora que lle corresponden nas CONVOCATORIAS individuais que se publicarán unha semana antes da data do exame.

 

CONVOCATORIA INDIVIDUALIZADA

CENTRAL E COIA

ALEMÁN A2

ALEMÁN B1

ALEMÁN B2

ALEMÁN C1

CHINÉS A2

CHINÉS B1

ESPAÑOL A2

ESPAÑOL B1

ESPAÑOL B2

ESPAÑOL C1

FRANCÉS A2

FRANCÉS B1

FRANCÉS B2

FRANCÉS C1

GALEGO A2

GALEGO B1

GALEGO B2

GALEGO C1

GALEGO C2

INGLÉS A2

INGLÉS B1

INGLÉS B2

INGLÉS C1

INGLÉS C2

ITALIANO A2

ITALIANO B1

ITALIANO B2

ITALIANO C1

PORTUGUÉS A2

PORTUGUÉS B1

PORTUGUÉS B2

PORTUGUÉS C1

PORTUGUÉS C2

XAPONÉS A2

XAPONÉS B1

XAPONÉS B2

 

Calendario das probas de certificación (partes escritas), niveis B2, C1 e C2, para alumnado oficial (presencial), CALC, CFP e CUALE - convocatorias ordinaria e extraordinaria 2022

CALENDARIOS

Consulte aquí o calendario das probas de certificación (partes escritas), niveis B2, C1 e C2, na convocatoria ORDINARIA 2022.

Consulte aquí o calendario das probas de certificación (partes escritas), niveis B2, C1 e C2, na convocatoria EXTRAORDINARIA 2022.

Outras informacións de interese:

NIVEIS A2 e B1

A parte escrita da proba dos niveis básico A2 e intermedio B1 de todos os idiomas realizarase DENDE O 25 DE MAIO (na primeira quincena do mes de xuño), na convocatoria ordinaria, e a partir do 20 de xuño, na convocatoria extraordinaria, de acordo co calendario que estableza cada escola, que deberá publicarse tanto nos taboleiros de anuncios como na páxina web da escola. Excepcionalmente, de acordo coas necesidades das escolas, as probas da convocatoria ordinaria destes niveis poderán realizarse na última semana do mes de maio.

PROBAS ORAIS

As datas das probas de produción e coprodución de textos orais e de mediación oral serán fixadas por cada escola, que deberá facelas públicas, cando menos, con 3 días de antelación con respecto á realización da proba, tanto nos taboleiros de anuncios como na páxina web da escola. Estas probas poderán realizarse antes ou despois das probas escritas. Con carácter excepcional e de acordo coas necesidades das escolas, poderán realizarse probas orais na última semana do mes de maio.

GUIAS INFORMATIVAS E DE ESPECIFICACIÓNS

Consulte as guías informativas e de especificacións de cada nivel (de A2 a C2).

CIRCULAR 2/2022

Consulte o texto completo da Circular 2/2022 pola que se regulan as probas de certificación.

LIGAZÓN DE MATRÍCULA PARA CALC, CFP E CUALE

https://www.informaticacentros.com/xunta/

Distribuir contido


by Dr. Radut