Skip to Content

That's English!

A Escola Oficial de Idiomas de Vigo é centro de apoio titorial do programa That’s English! que permite estudar inglés a distancia, con clases presenciais unha vez á semana cunha duración dunha hora e media, en quendas de mañá ou tarde. Toda a información relacionada con estes cursos pode consultarse na web de That´s English.

HORARIO ADMINISTRATIVO 2023-2024:
Luns: De 17h a 20h
Martes e xoves: De 09h30 a 13h15

CONTACTO de That's English na EOI de Vigo

teléfono: 986263220
enderezo electrónico: eoi.vigo@thatsenglish.com


TEMPORALIZACIÓNS DAS TITORÍAS: 1ºA2, 2ºA2, B1 Robin, B1 Rosa,  B2.1B2.2, C1  

HORARIOS E AULAS DE TITORÍAS 2023-2024: consulte aquí as titorías.

COMEZO DAS CLASES: 2 de outubro.


PROBA VIA
A proba VIA (Valoración Inicial do Alumnado) é unha proba de nivel que permite avaliar os coñecementos e incorporar o alumnado ao nivel adecuado.

Para poder realizar a proba VIA é necesario efectuar a matrícula en www.thatsenglish.com e enviar a documentación ao enderezo electrónico eoi.vigo@thatsenglish.com polo menos dous días antes da proba.

DATA DA PROBA VIA: 29 de setembro ás 16h00. Quen non poida asistir ese día pode consultar novas datas poñéndose en contacto coa secretaría de TE!
Modalidade: proba presencial oral


 

CONSULTA PREZOS E DESCONTOS

PRAZO DE MATRÍCULA: Do 1 de setembro ao 31 de outubro. A inscrición realízase a través da web www.thatsenglish.com.

Consulte a documentación a entregar para formalizar a matrícula aquí.

Unha vez inscrito/a e formalizado o pago, débese entregar a documentación no portelo de That´s English na EOI de Vigo.

Consulte aquí a circular de matrícula da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o programa That's English.


NOVIDADE CURSO 2023-2024. CURSO EXAM PREP

Os cursos de preparación para as probas de certificación "ExamPrep " están dirixidos ás persoas interesadas en preparar a distancia as probas de certificación de inglés dos niveis intermedio B2 e avanzado C1. No curso traballaranse as cinco actividades de lingua que se avalían nas probas de certificación oficiais das EOI.

      • Impartiranse no primeiro cuadrimestre do curso.
      • Terán unha duración de 60 horas.
      • 100% online.
      • Prazas limitadas.
      • Podes matricularte ata o 8 de outubro e consultar máis información na seguinte ligazón: https://examprep.thatsenglish.com/galicia/

 


INFORMACIÓN IMPORTANTE: NOVOS BAREMOS DE CALIFICACIÓN PARA OS MÓDULOS DE THAT’S ENGLISH

As probas correspondentes aos módulos do nivel básico A2 estruturaranse en catro partes: comprensión de textos orais, produción, coprodución e mediación oral; comprensión de textos escritos; e produción, coprodución e mediación escrita.

 1. As probas correspondentes aos módulos dos niveis intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1 estruturaranse en cinco partes: comprensión de textos orais, comprensión de textos escritos, produción e coprodución de textos orais, produción e coprodución de textos escritos, e mediación.
 2. Para os cursos do nivel básico A2, a puntuación total da proba será de 40 puntos e cada unha das catro partes en que se estrutura terá un valor de 10 puntos. Para superar a proba será necesario acadar, polo menos, 6 puntos en cada unha das actividades de lingua.
 3. Para os cursos dos niveis intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1, a puntuación total da proba será de 50 puntos e cada unha das cinco partes en que se estrutura terá un valor de 10 puntos. Para superar a proba será necesario acadar, polo menos, 5 puntos en cada actividade de lingua e, ademais, obter unha puntuación mínima de 32,5 puntos no total da proba.
 4. A cualificación outorgada ao alumnado será de "Apto" ou "Non apto".

CAMBIO DE PLAN DE ESTUDOS 2020

EQUIVALENCIAS DO PLAN 2020
O cambio do plan 2018 ao plan 2020 realizarase tendo en conta os módulos aprobados polo alumnado segundo a seguinte táboa de equivalencias:

APLICACIÓN DE THAT'S ENGLISH!
Contamos coa nosa APP That's English! gratuíta para calquera persoa, sexa ou non alumno.
Máis de 3000 audios, vídeos e podcast, para manter e mellorar o teu inglés.page | by Dr. Radut