A Ponte

Sección A Ponte

Oferta educativa 2019/20

LISTAXE DE GRUPOS do curso 2019/20 .Idioma: INGLÉS. Ofértanse os nivéis Básico A1, Básico A2, Básico A1-A2 e Intermedio B1. Horarios desde 16:00 ata 22:00. Grupos de 2 días á semana.

VER OFERTA DE MONOGRÁFICOS CON NOVOS CURSOS DE INGLÉS . Son cursos (na EOI Ourense e nalgunhas seccións) de 30 ou 60 horas (cuadrimestrais ou anuais) dirixidos ó público en xeral, estea ou non matriculado nun curso ordinario na EOI.

NIVEL

listaxe de GRUPOS

HORARIO

DÍAS DA SEMANA

AULA

DURACIÓN

A1

IN-A1-1

16:00-18.00

Mé-ve

C

Anual

IN-A1-2

18.00-20:00

Lu-mé

C

Anual

IN-A1-3

20:00-22.00

Ma-xo

C

Anual

A1-A2

IN-A1-A2-1

17.00-19.00

Ma-xo

D

Anual

IN-A1-A2-2

20:00-22:00

Ma-xo

D

Anual

A2

IN-A2-1

16:00-18:00

Mé-ve

D

Anual

IN-A2-2

18:00-20.00

Lu-mé

D

Anual

B1

IN-B1-1

16.00-18.00

Mé-ve

B

Anual

IN-B1-2

17:00-19.00

Ma-xo

B

Anual

IN-B1-3

18:00-20.00

Lu-mé

B

Anual

IN-B1-4

20.00-22:00

Ma-xo

B

Anual

Localización

SECCIÓN A PONTE ubicada no IES Eduardo Blanco Amor

Rúa Vicente Risco, 13, 32001 Ourense

Distribuir contido