O Barco

Sección O Barco

Oferta educativa 2019/20

LISTAXE DE GRUPOS DE FRANCÉS. Ofértanse os nivéis A1- A2, B1 e B2. Grupos de 2 días á semana.

NIVEL

GRUPO

HORARIO

DÍAS DA SEMANA

AULA

DURACIÓN

A1-A2

FR-A1-A2-1

17.15-19.15

Me-ve

16

Anual

B1

FR-B1-1

17.15-19.15

Ma-xo

16

Anual

B2.1

FR-B2.1-1

19.15-21.15

Ma-xo

16

Anual

B2.2

FR-B2.2-1

19.15-21.15

Lu-mé

16

Anual

LISTAXE DE GRUPOS DE INGLÉS. Ofértanse os nivéis A1- A2, B1, B2 e C1. Grupos de 2 días á semana.

NIVEL

GRUPO

HORARIO

DÍAS DA SEMANA

AULA

DURACIÓN

A1-A2

IN-A1-A2-1

  17.15-19.15

Ma-ve

17

Anual

 

  B1

IN-B1-1

17.15-19.15

Mé-ve

A.M

Anual

IN-B1-2

19.15-21.15

Ma-xo

A.M

Anual

B2.1

IN-B2.1-1

19.15-21.15

Lu-mé

A.M

Anual

B2.2

IN-B2.2-1

17.15-19.15

Ma-xo

A.M

Anual

C1.1

IN-C1.1-1

19.15-21.15

Ma-xo

17

Anual

C1.2

IN-C1.2-1

19.15-21.15

Lu-mé

17

Anual

VER OFERTA DE CURSOS MONOGRÁFICOS . Son cursos (na EOI Ourense e nalgunhas seccións) de 30 ou 60 horas (cuadrimestrais ou anuais) dirixidos ó público en xeral, estea ou non matriculado nun curso ordinario na EOI.

Localización

Sección O Barco ubicada no IES Lauro Olmo

Rúa Calabagueiros, s/n, 32300 El Barco de Valdeorras, Ourense

Tel: 988 32 01 75

Distribuir contido