Actividades

curso 2020/21

 1.     Elaboración, distribución e análise dunha nova enquisa sociolingüística. Considérase imprescindible actualizar a información sociolingüística do centro para poder deseñar accións dinamizadoras verdadeiramente adaptadas á situación real do mesmo. Con este fin, os membros de EDLG elaborarán unha enquisa sociolingüística a partir de modelos existentes, que permitirá recoller información sobre todos os sectores da comunidade educativa: alumnado, profesorado e persoal non docente. Empregaranse medios telemáticos, como a opción de crear formularios en Google, para distribuír a enquisa entre o maior número posible de participantes e para facilitar o reconto de datos. Esta actividade realizarase en tres fases ao longo de todo o curso: elaboración da enquisa, recollida dos datos e análise.

2.     Creación dun blog do EDLG. O blog será accesible desde a páxina web do centro e servirá para dar visibilidade ás actividades do EDLG. Ademais, funcionará como un repositorio de recursos sobre a lingua galega (dicionarios, material didáctico, etc.), proporcionará ligazóns a entidades e asociacións que promovan a lingua e a cultura galegas, dará visibilidade a iniciativas a favor da dinamización da lingua, e difundirá novas de tipo social e cultural que poidan ser de interese para os membros da nosa comunidade educativa. A intención será crear un espazo virtual atractivo e estimulante, que fomente a participación nas actividades do EDLG e, ao mesmo tempo, reforce a presenza do galego na rede e promova o coñecemento da variedade de actividades que se desenvolven no ámbito da lingua e da cultura galegas. O blog crearase ao inicio da actividade lectiva e actualizarase regularmente ao longo do curso. 

3.     Colaboración co Club de Lectura. Para este curso, o EDLG e o Club de Lectura propoñen a lectura conxunta da obra O último barco, do escritor Domingo Villar, publicada pola Editorial Galaxia no ano 2019. Villar é un recoñecido escritor de novela negra e esta obra é a terceira entrega das aventuras de Leo Caldas, inspector de policía nunha comisaría de Vigo. A trama de intriga e a linguaxe directa e contemporánea fan que esta obra sexa moi adecuada para atraer tanto a un público avezado coma a persoas que comezan a ler en lingua galega. A lectura compleméntase con encontros en liñapara intercambiar opinións e finalmente cunha conversa en liña co autor. Puxémonos en contacto con Domingo Villar a través da Editorial Galaxia e o encontro virtual quedou fixado para o xoves, 14 de xaneiro de 2021 ás 18.00 horas. 

4.     Celebración do magosto. Dado que este curso non será posible realizar actividades presenciais debido á situación de alerta sanitaria xerada pola pandemia, o EDLG propón unha actividade virtual relacionada co outono e o magosto, festa típica de Ourense: un concurso de fraseoloxía e imaxe. 

Esta actividade continúa coas actividades relacionadas coa fraseoloxía levadas a cabo en cursos anteriores. Os participantes enviarán fotografías que ilustren frases feitas ou refráns relacionados co outono, co magosto ou coa castaña, acompañadas dunha pequena explicación do seu significado. De ser posible, os participantes incluirán un dito similar na lingua estranxeira que estudan na EOI. 

A actividade ten como obxectivo recoñecer o enorme valor da fraseoloxía popular galega e, ao mesmo tempo, equiparala á doutras linguas, fomentando tamén a colaboración entre os distintos departamentos didácticos da EOI. As fotografías enviadas publicaranse no blog do ENDL. Seleccionarase unha achega gañadora, que será premiada con material bibliográfico en lingua galega. As bases da actividade publicaranse na páxina web e nos corredores da EOI.

5.     Celebración do Nadal: Continúa o tradicional Concurso de receitas. Dado que non se celebrarán actividades presenciais, os/as participantes enviarán a súa receita en galego, acompañada por unha fotografía e/ou un vídeo, así como unha pequena historia persoal que describa a importancia da receita nas súas tradicións familiares do Nadal. A receita gañadora será premiada cun pequeno lote de produtos galegos. As bases do concurso publicaranse na web e nos corredores da EOI. 

6.     Celebración do Entroido. Tendo en conta unha vez máis as restricións sanitarias, propóñense tres actividades diferentes para conmemorar esta festa tan relevante na nosa provincia, que se celebrarán no mes de febreiro:

a)     Exposición sobre o Entroido en Ourense.Exposición de fotografías e outros obxectos relacionados cos distintos entroidos que se celebran na provincia de Ourense. A exposición colocarase fisicamente nos corredores da EOI e terá presenza tamén no blog do EDLG.

b)     Vídeo conferencia sobre o Entroido. Para salientar a riqueza etnográfica desta festa tan arraigada na nosa provincia, contarase coa participación dun historiador ou antropólogo nunha vídeo conferencia aberta a toda a comunidade educativa. Suxírese a Carlos X. Ares Pérez, gañador do premio Vicente Risco de Ciencias Sociais pola súa obra Festividades de inverno na provincia de Ourense. Máscaras, personaxes e rituais (Editorial Dr. Alveiros, 2019). Estanse a realizar xestións para contactar con el. 

c)     Concurso “Entroido todo o ano.” Aproveitando a natureza lúdica e transgresora desta festa, convidarase a todos os membros da comunidade educativa a decorar as súas máscaras hixiénicas e enviar fotografías ao EDLG para publicalas no blog. 

7.     Celebración do Día da Muller. Concurso de redacción sobre as mulleres galegas, baixo o título “Sentido de muller / Muller sentida”. As persoas participantes serán convidadas a evocar as mulleres importantes da súa vida a través dos sentidos: A que olen? A que saben? Como é o seu tacto? Que sons as acompañan? Para participar, escribirán un breve texto en prosa ou verso que teña como fío condutor esta percepción física das mulleres que os/as rodean ou formaron parte das súas vidas. Trátase dun xeito diferente de celebrar a figura da muller desde un punto de vista entrañable e sensorial. 

8.     Celebración do Día das Letras Galegas 2021. Para conmemorar esta data, proponse realizar un vídeo protagonizado por membros da nosa comunidade educativa lendo sucesivamente fragmentos da obra do/a autor/as homenaxeado/a. En particular, gustaríanos contar con persoas cuxa primeira lingua non é o galego, como profesores nativos doutras linguas, auxiliares de conversa procedentes doutros países, alumnado aprendendo español para estranxeiros, ou alumnado de fóra de Galicia. Tamén se contactará con alumnado estranxeiro que estuda galego noutras comunidades ou noutros países, como o alumnado dos centros de estudos galegos en distintos países. O obxectivo é promover a visión do galego como unha lingua internacional digna de estudo. 

9.     Colaboración coas actividades culturais organizadas polos distintos departamentos didácticos da EOI para contribuír a visibilizar o galego a carón das outras linguas que se imparten no centro.  

Actividade de Dinamización do Galego

CONCURSO DE FRASEOLOXÍA E IMAXE DE OUTONO

1.Escolle un refrán ou un dito en galego relacionado coas castañas, o magosto ou  o outono en xeral.

2.Ilustra a frase cun debuxo, unha fotografía ou unha imaxe dixital orixinal.
3.Investiga se hai unha expresión equivalente ou similar noutra lingua que estudes na EOI. Se a atopas, inclúea!
4.Envíanos o teu traballo a este enderezo: edlg.eoiou@gmail.com
Tes ata o 1 de decembro. Hai 3 premios.  Ver cartel.

Distribuir contido