Exames

PROBAS DE PROGRESO (FEBREIRO 2018)

As probas escritas (comprensión escrita, comprensión oral e expresión escrita) realizaranse durante a semana do 5 ao 9 de febreiro, agás as de básico 1, que empezarán o día 20 de febreiro.

Para as probas orais haberá que consultar as quendas có profesor ou profesora titular do curso.

Para máis información consultar tamén có profesor ou profesora titular do curso.

CONVOCATORIAS PARA AS PROBAS DE PROMOCIÓN DOS CURSOS INTENSIVOS DO CURSO 2017-2018

CURSO INTENSIVO DE NIVEL BÁSICO (BÁSICO 1)

Luns 29 e martes 30 de xaneiro de 2018

(consultar á profesora titular as datas e horas específicas de cada destreza e as quendas das probas da expresión oral)

 

CURSO INTENSIVO DE NIVEL INTERMEDIO (INTERMEDIO 1)

Venres 26, luns 29, martes 30 e mércores 31 de xaneiro de 2018

(consultar á profesora titular as datas e horas específicas de cada destreza e as quendas das probas da expresión oral)

 

PROBAS EEOOII

Modelos de probas de certificación

http://www.edu.xunta.es/web/node/4322

 

Distribuir contido