Exames

CALENDARIO DE EXAMES DE INGLÉS DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO DO CURSO 2016-2017

EXAMES, DATAS E AULAS

 

Curso

Competencias

Día

Hora

Grupos e aulas

Revisión

Publicación de notas

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS BÁSICO 1

 

 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA

(50 min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venres

1 de setembro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00

(entrada na aula)

 

16.10-17.00

 

 

 

           Alumnado  dos grupos:

IN-NB1-1

IN-NB1-2

IN-NB1-3

IN-NB1-4

IN-NB1-5

IN-NB1-6

     

Aulas: 9 e 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infórmase na aula o mesmo día das probas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martes

 12 de setembro,

ás 9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

(50 min.)

 

 

 

 

17.10-18.00

 

 

COMPRENSIÓN

ORAL

(30 min.)

 

 

 

18.00-18.40

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

(máx. 15 min. por parella / 20 min. por trio)

 

 

(consultar listas de quendas)

 

ATENCIÓN: as probas de expresión e interacción oral poden ser antes das probas escritas. No caso de ter que solicitar cambio de quenda é necesario poñerse en contacto có profesor titular do grupo.

 

 

 

 

Curso

Competencias

Día

Hora

Grupos e aulas

Revisión

Publicación de notas

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS CERTIFICADO DE NIVEL BÁSICO

 

 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA

(50 min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xoves

7 de setembro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00

(entrada na aula)

 

16.10-17.00

 

 

 Alumnado dos grupos:

IN-NB2-1  

IN-NB2-2

IN-NB2-3

IN-NB2-4

IN-NB2-5

IN-NB2-6

IN-NB2-7

IN-NB2-THAT'S ENGLISH

 

Aulas:  9, 12 e 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infórmase na aula o mesmo días das probas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martes

 12 de setembro,

ás 9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

(50 min.)

 

 

 

 

17.10-18.00

 

 

COMPRENSIÓN

ORAL

(30 min.)

 

 

 

18.10-18.40

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

(máx. 15 min. por parella / 20 min. por trio)

 

 

ATENCIÓN: as probas de expresión e interacción oral PODEN SER ANTES das probas escritas.

(consultar listas de quendas)

 

NOTA: No caso de ter que solicitar cambio de quenda é preciso poñerse en contacto có tribunal asignado antes da primeira convocatoria do mesmo.

(enderezos electrónicos na sección Profesorado do departamento de inglés)

 

 

 

 

Curso

Competencias

Día

Hora

Grupos e aulas

Revisión

Publicación de notas

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS INTERMEDIO 1

 

COMPRENSIÓN

DE LECTURA

(60 min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venres

1 de setembro

 

 

 

 

 

 

10.00

(entrada na aula)

 

10.10-11.10

 

 

           Alumnado dos grupos:

IN-NI1-1

IN-NI1-2 

IN-NI1-3

IN-NI1-4 

IN-NI1-5

IN-NI1-6

IN-NI1-7

IN-NI1-8

IN-NI1-9

IN-NI1-10

IN-NI1-11

 

Aulas : 8, 9, 12, 13 e 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infórmase na aula o mesmo día das probas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martes

 12 de setembro,

ás 9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

(75 min.)

 

 

 

 

11.20-12.35

 

 

COMPRENSIÓN

ORAL

(40 min.)

 

 

 

 

12.45-13.25

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

(máx. 15 min. por parella / 20 min. por trio)

 

 

 

(consultar listas de quendas)

 

ATENCIÓN: as probas de expresión e interacción oral poden ser antes das probas escritas. No caso de ter que solicitar cambio de quenda é necesario poñerse en contacto có profesor titular do grupo.

 

 

 

 

Curso

Competencias

Día

Hora

Grupos e aulas

Revisión

Publicación de notas

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INGLÉS CERTIFICADO DE NIVEL INTERMEDIO

 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA

(60 min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mércores

6 de setembro

 

 

 

 

 

16.00

(entrada na aula)

 

16.10-17.10

 

 

      Alumnado dos grupos:

IN-NI2-CUALE

IN-NI2-INTENSIVO-B1-1

IN-NI2-INTENSIVO-B1-2

IN-NI2-1  

IN-NI2-2 

IN-NI2-3 

IN-NI2-4

IN-NI2-5

IN-NI2-6

IN-NI2-7  

IN-NI2-8

IN-NI2-THAT'S ENGLISH

 

Aulas: 12, 13, 14 e 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informarase na aula o mesmo día das probas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martes

 12 de setembro,

ás 9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

(75 min.)

 

 

 

 

17.20-18.35

 

 

COMPRENSIÓN

ORAL

(40 min.)

 

 

 

18.45-19.25

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

(máx. 15 min. por parella / 20 min. por trio)

 

 

ATENCIÓN: as probas de expresión e interacción oral PODEN SER ANTES das probas escritas.

(consultar listas de quendas)

 

NOTA: No caso de ter que solicitar cambio de quenda é preciso poñerse en contacto có tribunal asignado antes da primeira convocatoria do mesmo.

(enderezos electrónicos na sección Profesorado do departamento de inglés)

 

 

 

Curso

Competencias

Día

Hora

Grupos e aulas

Revisión

Publicación de notas

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS AVANZADO 1

 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA

(60 min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venres

1 de setembro

 

 

 

 

16.00

(entrada na aula)

 

16.10-17.10

 

 

       

      Alumnado dos grupos:

IN-NA1-1

IN-NA1-2  

IN-NA1-3

IN-NA1-4

IN-NA1-5

IN-NA1-6

IN-NA1-7

IN- NA1-8

 

Aulas:  12 e 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informarase na aula o mesmo día das probas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martes

 12 de setembro,

ás 9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

(90 min.)

 

 

 

 

17.20-18.50

 

 

COMPRENSIÓN

ORAL

(40 min.)

 

 

 

 

 

19.00-19.40

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

(máx. 15 min. por parella / 20 min. por trio)

 

 

(consultar listas de quendas)

 

ATENCIÓN: as probas de expresión e interacción oral poden ser antes das probas escritas. No caso de ter que solicitar cambio de quenda é necesario poñerse en contacto có profesor titular do grupo.

 

 

 

Curso

Competencias

Día

Hora

Grupos e aulas

Revisión

Publicación de notas

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS CERTIFICADO DE NIVEL AVANZADO

 

 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA

(60 min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martes

5 de setembro

 

 

 

16.00

(entrada na aula)

 

16.10-17.10

 

 

 

 

     Alumnado dos grupos:

IN-NA2-1

IN-NA2-2

IN-NA2-3

IN-NA2-4 

IN-NA2-5

IN-NA2-6

IN-NA2-THAT'S ENGLISH 

 

Aulas:  9 e 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informarase na aula o mesmo día das probas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martes

 12 de setembro,

ás 9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

(90 min.)

 

 

 

 

 

17.20-18.50

 

COMPRENSIÓN

ORAL

(40 min.)

 

 

 

19.00-19.40

 

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

(máx. 20 min. por candidato)

 

 

ATENCIÓN: as probas de expresión e interacción oral PODEN SER ANTES das probas escritas.

(consultar listas de quendas)

 

NOTA: No caso de ter que solicitar cambio de quenda é preciso poñerse en contacto có tribunal asignado antes da primeira convocatoria do mesmo.

(enderezos electrónicos na sección Profesorado do departamento de inglés)

 

 

 

 

 

Curso

Competencias

Día

Hora

Grupos e aulas

Revisión

Publicación de notas

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS CERTIFICADO DE NIVEL C1

 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA

(60 min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luns

4 de setembro

 

 

 

16.00

(entrada na aula)

 

16.10-17.10

 

 

 

 

 

    

 

         Alumnado dos grupos:

 

IN-NC1-1

IN-NC1-2

IN-NC1-3

 

Aula: 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infórmase na aula o mesmo día das probas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martes

 12 de setembro,

ás 9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

(90 min.)

 

 

 

 

17.20-18.50

 

 

COMPRENSIÓN

ORAL

(40 min.)

 

 

 

 

19.00-19.40

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

(máx. 20 min. por parella / 25 min. en caso de trío)

 

ATENCIÓN: as probas de expresión e interacción oral PODEN SER ANTES das probas escritas.

(consultar listas de quendas)

 

NOTA: No caso de ter que solicitar cambio de quenda é preciso poñerse en contacto có tribunal asignado antes da primeira convocatoria do mesmo.

(enderezos electrónicos na sección Profesorado do departamento de inglés)

 

 

 

Xefatura de Inglés (7 de xullo de 2017)  

PROBAS EEOOII

Modelos de probas de certificación

http://www.edu.xunta.es/web/node/4322

 

Distribuir contido