MATRÍCULA DAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN POR LIBRE

PROBAS LIBRES 2018

O prazo de matrícula nas probas de certificación para o alumnado libre, incluído o profesorado que asiste aos cursos CALC e alumnado de CUALE, será do 03 ao 20 de abril de 2018, ambos incluídos. A aplicación web de matrícula permanecerá aberta ata as 12:00 do mediodía do 20 de abril. (Circular 1/2018)
 
 
Idiomas e niveis que se ofrecen na modalidade libre na EOI de Ferrol
No curso 2017-2018, o alumnado libre poderase matricular das seguintes probas de certificación
 
NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO NIVEL C1
ALEMÁN ALEMÁN ALEMÁN -
FRANCÉS FRANCÉS FRANCÉS FRANCÉS
GALEGO GALEGO GALEGO GALEGO
INGLÉS INGLÉS INGLÉS INGLÉS
ITALIANO ITALIANO ITALIANO -
PORTUGUÉS PORTUGUÉS PORTUGUÉS PORTUGUÉS

 

 
TRÁMITES DE INSCRICIÓN E ABOAMENTO DOS PREZOS PÚBLICOS CORRESPONDENTES: 
 
A matrícula realizarase en liña, dende o enderezo seguinte: https://www.informaticacentros.com/xunta/ 
A matrícula feita en liña non terá validez ata que o alumnado a formalice, no horario de 9.00 - 14.00 de luns a venres e xoves tamén de 16.00-18.00, na secretaría da escola. 
 
- DOCUMENTACIÓN requerida para formlizar a matrícula libre
TRÁMITES de matrícula na modalidade libre
- Calendario de probas:  alumnado libre (convocatoria única en xuño), CUALE, CALC e aumnado oficial (xuño e setembro)