Secretaría

LISTAS DEFINITIVAS DA ESO FONDO LIBROS E VALES MATERIAL DO ALUMNADO MATRICULADO EN SETEMBRO

 Xa se poden consultar no taboleiro interior do centro ou a través da aplicación FONDOLIBROS coa chave 365 , as listaxes definitivas de concesión de VALES DE MATERIAL e/ou LIBROS DE TEXTO, para o curso 2020-21 do alumnado da ESO que formalizou a matrícula no mes de setembro.

Os VALES DE MATERIAL: Recolleránse na Secretaría pola persoa solicitante da axuda, en horario de atención ao público de 9 a 13:45 horas (no caso de non poder vir a persoa solicitante, achegamos no arquivo adxunto unha autorización).

 

 

Os LIBROS DE TEXTO: Se lle entregarán a cada alumno/a na clase.

Libros de texto Primaria e ESO curso 2020-21

Relación de libros de texto de Primaria e ESO para o vindeiro curso 2020-21.

Nota: Listaxe actualizada, xa que en 3º ESO e 4º ESO non haberá libro de Matemáticas.

 

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2020/2021

Todo o alumnado que fixo a solicitude de admisión para o vindeiro curso 2020-2021 foi admitido.

 

Poden consultar a listaxe no taboleiro interno do CPI do Toural ou a través da aplicación admisiónalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre, premendo neste enlace  (Solicitudes>As Miñas Solicitudes  e vendo o estado da solicitude a través do menú Solicitudes>Admisión>Recuperar).

 

Vilaboa, 16 de xuño de 2020.

REAPERTURA PRAZO ADMISIÓN NOVO ALUMNADO CURSO 2020-2021

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

NOVO ALUMNADO

CURSO 2020/2021

 

 

Restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/2021

Restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/2021

Enlace

VACANTES 2020-21

Proceso de admisión de Alumnado de nova incorporación

 

OFERTA DE VACANTES CURSO 2020/21

 

Listaxe definitiva de alumnado admitido procedente de centros adscritos para o curso 2020-2021

Os prazos para formalizar a matrícula para o curso 2020-2021 son:

PRIMARIA: Do 20 de xuño ata ó 30 de xuño de 2020

ESO: Do 25 de xuño ata ó 10 de xullo de 2020

Na web publicarase a documentación necesaria para formalizar dita matrícula.

 

Lembramos que o servizo de comedor está xestionado pola ANPA do CPI do Toural e o alumnado interesado deberá formalizar a petición de dito servizo.

 

Libros de texto Primaria e ESO curso 2019-20

Relación de libros de texto de Primaria e ESO para o vindeiro curso 2019-20.

Prazo formalización matrícula ESO curso 2019-2020

O prazo de formalización de matrícula na ESO para o curso 2019-2020 é do 25 de xuño ata o 10 de xullo de 2019.

No caso do alumnado que teña algunha materia da ESO pendente para a convocatoria extraordinaria de setembro, deberá formalizar a matrícula no mes de setembro (dende a entrega de notas ata o 10 de setembro).

Documentación xeral necesaria:

1º ESO:

- 1 fotografía

- Fotocopia da tarxeta sanitaria

Prazo formalización matrícula novo alumnado de Educación Infantil e Primaria Curso 2019-2020

O prazo para formalizar a matrícula para o novo alumnado de Educación Infantil e Primaria do curso 2019/2020 vai dende o xoves 20 de xuño ata o 30 de xuño de 2019.

A documentación que deberán achegar é:

- Fotocopia do libro de familia

- Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a

- 2 fotos

- Volante de empadroamento

A documentación xa achegada no momento da reserva non hai que voltar a traela.

 

O impreso de matrícula (Anexo III-1)  atópase no seguinte enlace: Premer aquí 

Fondo Libros: Lista definitiva admitidos ESO

No documento adxunto está o listado definitivo de alumnado admitido para o fondo de libros.

MATRÍCULA NOVO ALUMNADO DE INFANTIL E PRIMARIA

Hai que achegar a seguinte documentación:

2 Fotos tamaño carné.

Fotocopia tarxeta sanitaria.

Fotocopia libro de familia (só da páxina onde figure o nacemento do alumno/a).

Volante de empadroamento. 

No caso de divorcio ou separación, fotocopia da sentenza e convenio regulador (salvo que xa se achegara coa solicitude da axuda de libros).

Traer cuberto o Anexo III-1 que poden descargar premendo: ANEXO III-1

Traer cuberto o cuestionario de transporte escolar que poden descargar no ficheiro adxunto.

 

MATRÍCULA 1º ESO ALUMNADO PROCEDENTE DO CEIP PLURILINGÜE RIOMAIOR

Hai que achegar a seguinte documentación:

1 Foto tamaño carné.

Fotocopia tarxeta sanitaria.

Fotocopia libro de familia (só da páxina onde figure o nacemento do alumno/a).

Volante de empadroamento.

No caso de divorcio ou separación, fotocopia da sentenza e convenio regulador (salvo que xa se achegara coa solicitude da axuda de libros).

Traer cuberto o impreso de matrícula que poden descargar premendo: Impreso matrícula

Traer cuberto o cuestionario de transporte escolar que poden descargar no ficheiro adxunto.

Traer cuberto o impreso de autorización de cesión de imaxe que poden descargar no ficheiro adxunto.

 

Distribuir contido