Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Comisión Pedagóxica

PROFESORADO DO CENTRO CURSO 2019/2020 (en renovación)

 

ORGANIGRAMA CURSO 2019/2020

 

 

Directora: Dona  Alicia González García

COMISIÓN PEDAGÓXICA

MEMBROS QUE FORMAN A COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

CONSELLO ESCOLAR

EQUIPO DIRECTIVO

Cristina González Piñeiro              Presidente

Mercedes Fernández Prego            Xefa de estudos de Primaria

Beatriz Sampedro Ferreiro            Xefe de estudos de Secundaria

Xosé Anxo Ferreira González         Secretario

REPRESENTANTES DE PROFESORES/AS

Pilar Lozano Bernal

Alfonso Loureiro Arias

Mª Dolores Tabuyo Arias

Ana Mª Álvarez Hermida

Rosa Obelleiro Piñón

Beatriz Martínez García

REPRESENTANTES DE PAIS E NAIS

Cristina Martínez Cerqueiro

Distribuir contido