PRAZO ADMISIÓN NOVO ALUMNADO CURSO 2018 2019

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

NOVO ALUMNADO

CURSO 2018/2019

 

 

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O NOVO ALUMNADO É DO XOVES 1 DE MARZO ATA O MARTES 20 DE MARZO DE 2018.

 

DEBERÁN ACHEGAR DEBIDAMENTE CUMPRIMENTADO O ANEXO II (IMPRESO ED550B) DISPOÑIBLE NA SECRETARÍA DO CENTRO OU NA WEB DA CONSELLERÍA. Tamén é posible facer a solicitude en liña no anterior enlace.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

-  FOTOCOPIA DO DNI DA ALUMNA/O OU LIBRO DE FAMILIA (ou outro documento acreditativo da idade do alumno/a).

-    FOTOCOPIA DNI DOS PAIS

-  CERTIFICADO DE MATRÍCULA OU BOLETÍN DE NOTAS DO CURSO ACTUAL (SE XA ESTÁN ESCOLARIZADOS)

 

-   COPIA DA SENTENCIA XUDICIAL DE SEPARACIÓN OU DIVORCIO E/OU CONVENIO REGULADOR ONDE CONSTE A CUSTODIA DO MENOR (SE É O CASO).

 

O impreso deberá ser asinado por os dous pais (ou titores legais).

 

NOTA: Este prazo é soamente para o novo alumnado que non veña nin do CRA de Vilaboa nin do CEP PLURILINGÜE de RIOMAIOR.