ADMISIÓN DE ALUMNADO

Abrese de novo o proceso de admisión de alumnado entre os días 11 e 18 de maio de 2020. Poden facer a solicitude de tres formas:

1.De forma telemática: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

2. Cubrindo o documento que se achega e remitíndoo a cpi.castroverde@edu.xunta.es

3. Presencialmente, solicitando cita previa no teléfono 982870175.

Xunto coa solicitude precisamos que nos remitan copia do DNI ou copia do libro de familia (de todas as follas con inscripcións).

Aclaración: o proceso de admisión é unicamente para o alumnado que non estivera matriculado no centro con anterioridade (non confundir coa matrícula da que xa se informará no seu momento a todas as familias a través de AbalarMóbil e nesta Web)

AdjuntoTamaño
ED550B. Admisión de alumnado en centros docentes con fondos públicos.pdf188.52 KB