Datas probas de acceso a Grao Profesional

Acceso a 1º CURSO DE GRAO PROFESIONAL: 18 e 19 de xuño

18 de xuño : especialidade de danza clásica
19 de xuño: especialidade de danza contemporánea

CURSO DE “PREPÁRATE PARA AS PROBAS”: Do 11 ao 14 DE XUÑO

Inscricións:
Dende o día 1 de xuño ao 13 xuño: Grao Profesional

Documentación:
-Fotocopia dni.
-1 foto
-Impreso de taxas (*)
-Folla de inscrición (*)

* (Recóllense en administración).

Taxas probas:
O custo da proba é de 34 euros na categoría xeral.
No caso de familias numerosas teñen bonificacións: