Horarios curso 2017/18

Publicados os horarios de Grao Elemental e Grao Profesional, así como os horarios da xornada de acollemento.

O Conservatorio convida ás nais e pais do alumnado para asistir á xornada de acollemento, pola súa importancia e interés informativo ao respecto dos estudos a realizar este curso polo alumnado.

XORNADAS DE ACOLLEMENTO DO ALUMNADO CURSO 2017/18

MARTES 19 DE SETEMBRO 2017

1º GRAO ELEMENTAL

18.00H (AULA TEÓRICA OU A6)

2º GRAO ELEMENTAL

18.00H (AULA AUDIO)

3º GRAO ELEMENTAL

19.00H (AULA AUDIO)

4º GRAO ELEMENTAL

19.00H (AULA TEÓRICA)

PREPARATORIO A-B

18.00H (AULA TEÓRICA)

MÉRCORES 20 DE SETEMBRO 2017

1ºGPA

17.00H (AULA AUDIO)

2ºGPA

17.00H (AULA MÚSICA)

3ºGPA

17.00H (AULA TEÓRICA)

4ºGPA

17.00H (BIBLIOTECA)

5ºGPA

17.00H (AULA A9)

6ºGPA

17.00H (AULA A8)

1ºGPB

18.00H (AULA AUDIO)

2ºGPB

18.00H (AULA TEÓRICA)

3ºGPB

18.00H (AULA MÚSICA)

4ºGPB

18.00H (BIBLIOTECA)

5ºGPB

18.45H (AUDIO)

6ºGPB

18.00H (AULA A8)

 

HORARIO GRAO ELEMENTAL CURSO 2017/18

 

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

PREP

A

16.30-17.30

 

 

 

 

 

 

PREP

B

18.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

1º A

16.30-17.30 DCL

17.30-18.30 DCA

 

 

16.00-17.00 DCL

16.00-17.00  DCL

17.00-18.00 MUS

 

 

 

1ºB

18.00-19.00 DCL

 

19.00-20.00 DCL

20.00-21.00 DCA

 

18.00-19.00 DCL

19.00-20.00 MUS

 

2ºA

 

 

16.00-17.30 DCL

 

16.00-17.30 DCL

17.30-18.30 DCA

16.00-17.30 DCL

17.30-18.00 Tª DCL

18.00-19.00 MUS

2ºB

18.00-19.00 MUS

19.00-20.30 DCL

 

 

 

 

 

 

19.00-19.30 Tª DCL

19.30-21.00 DCL

18.00-19.30 DCL

19.30-20.30 DCA

3ºA

16.00-17.30 DCL

17.30-18.30 DGA

 

17.00-18.30 DCL

18.30-19.00 Tª DCL

19.00-20.00 MUS

16.00-18.00 DCL

16.00-17.30 DCL

 

3ºB

 

 

 

 

 

19.00-21.00 DCL

18.00-19.30 DCL

19.30-20.30 DGA

 

 

18.30-19.00 Tª DCL

19.00-20.30 DCL

20.30-21.30 MUS

18.00-19.30 DCL

 

4ºA

16.00-17.30 DCL

17.30-18.30 IDE

 

16.00-18.00  DCL

18.00-19.00 MUS

16.00-18.30  DCL

 

16.00-17.00 IDC

17.00-18.30 DCL

18.30-19.00 Tª DCL

 

 

 

4ºB

18.00-20.00 DCL

20.00-20.30 Tª DCL

20.30-21.30 MUS

 

 

18.30-20.30 DCL

20.30-21.30 IDC

18.00-19.30 DCL

 

19.00-21.00 DCL

21.00-22.00 IDE

 

 

 

 HORARIO GRAO PROFESIONAL

 

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

1ºGPA

 

18.30-19.30 AFI 

19.30-21.30 DCL 

 

 

19.30-21.30 DCL  

21.30-22.00 Tª DCL 

 

18.00-20.00 DCL

20.00-21.00 DGA

 

16.00-17.00 DCL

17.00-18.00 DCL FEM /DCL VAR

18.00-19.00 MUS

 

19.00-21.30 DCL

 

1ºGPB

SEN CLASE

16.00-17.00 MUS

17.00-18.30 TDC 

18.30-19.30 IMP

19.30-20.30 DGA

20.30-22.00 DCL

 

 

20.00-21.00 AFI

21.00-22.00 TDC

 

 

18.00-19.30 TDC

19.30-20.00 Tª DCL

20.00-22.00 DCL

 

17.30-19.30 DCL

 

1ºGPA/B

 

18.30-19.30 AFI

19.30-21.30 DCL

 

16.00-17.00 MUS

17.00-18.30 TDC

18.30-19.30 IMP

19.30-21.30 DCL

21.30-22.00 Tª DCL

 

18.00-20.00 DCL

20.00-21.00 DGA

21.00-22.00 TDC

16.00-17.00 DCL

17.00-18.00 DCL FEM /DCL VAR

18.00-19.30 TDC

 

 

19.00-21.30 DCL

 

2ºGPA

18.30 – 20.30 DCL

20.30 - 21.30 DCO

21.30-22.30 AFI

 

19.00-19.30 Tª DCL

19.30-22.00 DCL

 

17.00-19.00 DCL

 

 

20.00-22.00 DCL

17.00-18.00 MUS

18.00-19.00 DCA

19.00-21.00 DCL

2ºGPB

18.30-19.30 IMP

19.30-20.00 Tª DCL

20.00-21.30 DCL

21.30-22.30 TDC

16.00-17.00 IMP

17.00-18.00 MUS

 

 

20.00-22.00 TDC

17.00-19.00 TDC

19.00-20.00 AFI

20.00-22.00 DCL

 

 

19.30-21.30 DCL

3ºGPA

 

18.30-21.00 DCL

21.00-21.30 Tª REP

21.30-22.30 REP

16.00-18.00 DCL

18.00-19.00 AFI

19.00-20.00 DCO

 

17.00-18.00 DCO

18.00-18.30 Tª DCL

18.30-21.00 DCL

21.00-22.00 REP

16.00-17.30 DCL  FEM /DCL VAR

16.00-17.00 MUS

17.00-19.00 DCL

 

3ºGPB

 

 

20.00-21.30 DCL

21.30-22.30 IMP

16.00-17.30 DCL

17.30-18.30 IMP

 

16.00-18.00 TDC

18.00-18.30 Tª DCL

18.30-20.00 DCL

20.00-21.00 AFI

17.30-19.30 TDC

19.30-20.00 Tª TDC

20.00-22.00 DCL

 

18.30-20.30 TDC

20.30-21.30 MUS

4ºGPA

 

 

19.00-20.30 MUS

20.30-22.30 DCL

 

 

18.30-19.30 AFI

19.30-22.00 DCL

 

17.00-17.30 Tª DCL

17.30-19.00 DCL

19.00-20.00 PIN

16.00-17.30 DCL

17.30-18.30 REP

18.30-19.00 Tª REP

 

16.00-18.00 DCO

18.00-18.30 Tª DCO

18.30-20.30 DCL

20.30-21.30 REP

4ºGPB

 

20.00-20.30 Tª DCL

20.30-22.30 DCL

16.00-17.30 TDC

17.30-18.30 IMP

18.30-19.30 AFI

 

16.00-18.30 TDC

18.30-19.30 IMP

19.30-20.00  Tª TDC

20.00-22.00 DCL

17.30-19.00 DCL

19.00-20.30 MUS

20.30-21.00 Tª TDC

21.00-22.00 TDC

16.00-18.00 TDC

5ºGPA

 

 

19.30-21.30 DCL

21.30-22.30 DCO

16.00-17.30 DCL

17.30-19.30 REP

19.30-20.30 DCO

20.30-21.30 Tª DCO

16.00-17.00 AAD

17.00-19.00 DCL

19.00-19.30 Tª REP

19.30-20.00 REP

20.00-20.30 Tª PAD

20.30-22.00 PAD

16.30-17.30 NUT

17.30-19.00 DCL

19.00-19.30 Tª DCL

 

16.00-17.30 DCL

17.30-18.30 REP

18.30-19.30 AFI

19.30-20.30 HIS

5ºGPB

 

18.30-20.00 TDC

20.00 -20.30 Tª TDC

20.30-22.30 DCL

16.00-17.00 IMP

17.00-18.30 DCL

18.30-20.30 TDC

 

16.00-17.00 AAD

17.00-18.30 TDC

18.30-19.30 IMP

 

16.30-17.30 NUT

17.30-18.00 Tª DCL

18.00-20.00 DCL

20.00-20.30 Tª TDC

20.30-22.00 TDC

16.00-18.00 TDC

18.00-18.30 Tª TDC

18.30-19.30 AFI

19.30-20.30 HIS

6ºGPA

 

18.30-19.00 Tª DCL

19.00-20.30 DCL

20.30-21.30 AFI

21.30-22.30 DCO

16.00-17.30 DCL

17.30-18.00 Tª REP FEM + 18.00-19.30 REP FEM  /17.30-19.00 REP VAR+ 19.00-19.30 Tª REP VAR

19.30-20.30 DCO

20.30-21.30 Tª DCO

16.00-17.00 DID

17.00-18.00 AAD

18.00-20.00 DCL

20.00-20.30  Tª PAD

20.30-22.00 PAD

 

17.30-18.30 HIS

18.30-20.00 DCL FEM /DCL VAR 

20.00-22.00 REP CONXUNTO 

16.00-17.30 DCL FEM/ DCL VAR

17.30-18.00 DCL CONXUNTO

18.00-19.00 COR

 

6ºGPB

 

 

18.30-21.00 TDC

21.00-22.30 DCL

 

17.30-18.30 Tª TDC

18.30-20.30 TDC

20.30-22.00 IMP

*16.00-17.00 DID (para o alumnado que xa cursou NUT)

17.00-18.00 AAD

18.00-18.30 Tª TDC

18.30-19.00 Tª IMP

19.00-20.00 IMP

20.00-22.00 TDC

16.30-17.30 NUT

17.30-18.30 HIS

18.30-19.30 AFI

19.30-21.00 DCL

21.00-21.30 Tª DCL

16.00-18.00 TDC

18.00-19.00 COR

19.00-20.30 DCL