Matrícula

Matrícula

Nova normativa para a admisión do alumnado en centros pùblicos.


No portal educativo poden atopar toda a información:


Portal educativo


Orde 12 de marzo do 2013 que regula o procedemento de admisión en centros públicos


Decreto 254/2012 do 13 de decembro polo que se regula a admisión do alumnado


Impreso de solicitude de admisión(Alumnado de novo ingreso)


Impreso de matrícula


Impreso para a reserva de praza nos centros adscritos


Calendario proceso de admisión para o curso 2013-2014 


 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:  • Catro forografías.

  • Fotocopia do libro de familia (páxina onde figura o neno/a e a dos pais).

  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.

  • Fotocopia da cartilla das vacinas.
Distribuir contido